เลย – กล.สุรศักดิ์มนตรี ซับน้ำตาพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมพื้นที่ ต.ธาตุ อ.ธาตุ, ต.นาแขม อ.เมือง

 


วันที่ 5 ต.ค. 65 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือคนแก่สูงอายุที่ติดอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วม ในพื้นที่ ต.ธาตุ อ.ธาตุ, ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย


สืบเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ จ.เลย ระดับน้ำยังคงมีระดับสูงบางพื้นที่ระดับน้ำสูงถึงระดับเอวและหน้าอก จึงสั่งการให้กองร้อยกองบังคับการกรมทหารพรานที่ 21 นำกำลังพลปฏิบัติการ “ ค้างคาวพราน 21” ซับน้ำตาพี่น้องประชาชน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือคนแก่สูงอายุติดอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งขนสิ่งของขึ้นที่สูงและก่อกระสอบทรายเพื่อป้องกันความเสียหายให้กับประชาชน ในพื้นที่ ต.ธาตุ อ.ธาตุ,ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย

รวมถึงประชาชนในพื้นที่โดยรอบที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งบ้านเรือนถูกน้ำท่วมอย่างหนักเพราะเป็นพื้นที่ต่ำ ระดับน้ำสูง โดยการเข้าช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้สามารถประชาชนรวมถึงความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างปลอดภัย ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างดีใจและยกมือไหว้กำลังพลที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพร้อมกันนี้ได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะระดับน้ำยังคง


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย