หนองบัวลำภู – ผู้ว่าเมืองลุ่มภู เชิญชวนเที่ยวงานพร้อมร่วมชม ช้อป ซิม แซะ แชร์ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน”วิถี วิธีหนองบัวลำภู แพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022”

ศิวพรฯแม่เมืองลุ่มภู เชิญชวนเที่ยวงานพร้อมร่วมชม ช้อป ซิม แซะ แชร์ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน”วิถี วิธีหนองบัวลำภู แพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022”

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจังหวัดหนองบัวลำภู มีความสวยงามทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ กิจกรรม เอกลักษณ์ของชุมชน ที่โดดเด่นอาทิ ภูพานน้อย พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ถ้ำเอราวัณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชุมชนท่องเที่ยวบ้านตาดไฮ

ในขณะที่ศูนย์การเรียนรู้และออกแบบขวัญตา(วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ขวัญตา) และศูนย์การเรียนรู้เทวาผ้าไทย(วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู เทวาผ้าไทย) ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนการทอผ้าจากชาวบ้านที่รังสรรค์ออกมาแต่ละผืนได้อย่างประณีตและงดงาม ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู มีสินค้าที่เป็นรู้จักและขึ้นชื่อในเรื่อง “ผ้าฝ้ายและผ้าไหม” ถือเป็น Soft Power ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นการสร้างแบรนด์อันเป็นเอกลักษณ์ไปสู่สากลอย่างแบรนด์ “ขวัญตา” ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นอย่างมาก และจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ความเป็น “แพรพรรณลุ่มภู” ให้ทุกท่านได้ร่วมสัมผัส และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเส้นทางผ้าอีกด้วย


ในโอกาสนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู แพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022 ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2565 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มอาชีพสตรี และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ได้มีช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลผลิตของกลุ่มเพิ่มมากขึ้น ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู แพรพรรณ ลุ่มภู สู่สากล 2022 ณ เวทีกลางลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

สำหรับกิจกรรมการประกวดแฟชั่นโซว์ผ้าพื้นเมืองหนองบัวลำภู จัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2565 พร้อมการจัดกิจกรรมวันพัฒนาชุมชน CD Day และการประกวดร้องลูกทุ่ง ประเภทประชาชนทั่วไป ในวันที่ 24 กันยายน 2565 จึงเชิญชวนร่วมเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู แพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022ในวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 17.30 น. ณ เวทีลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมกิจกรรมประกวดแฟชั่นโชว์ผ้าทอพื้นเมืองหนองบัวลำภู ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู