อุดรธานี – ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัด ด้านสุรา/บุหรี่

 

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13:00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี นางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัด ด้านสุรา/บุหรี่ ร่วมด้วยหัวหน้าฝ่ายปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี, ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, ตัวแทนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.อุดร, ตัวแทนเทศบาลนครอุดรธานี, เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุม ได้ปรึกษาหารือถึงแนวทางการทำงานของคณะทำงาน, การรณรงค์ให้ประชาชนดื่มสุราน้อยลงหรือให้ดื่มสุราที่ถูกฎหมาย,การดูแลประชาชนที่ติดสุราเรื้อรัง, การตรวจสอบสุราและบุหรี่ที่ผิดกฎหมาย, การลดนักดื่มนักสูบหน้าใหม่, ดื่มอย่างไรให้ปลอดภัยห่างไกลโรค โดยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการทำงาน เพื่อร่วมมือในการทำงานต่อไป