มุกดาหาร -นายสถานีขนส่ง แจงยังไม่เปิดเส้นทางมุกดาหาร สะหวันนะเขต


มุกดาหาร – นายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร ชี้แจงยังไม่มีคำสั่งจากทางจังหวัด ให้เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารรระหว่างประเทศ มุกดาหาร – สะหวันนะเขต
เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 65 จากข้อความที่มีการแชร์ต่อว่า บขส.เตรียมกลับมาวิ่งเส้นทางไทล-ลาว 13 เส้นทาง หลังลาวประกาศเปิดรับ นักท่องเที่ยว 1 ก.พ. นี้ และหนึ่งใน 13 เส้นทาง มีจังหวัดมุกดาหาร เส้นทางระหว่างประเทศ มุกดาหาร – สะวันนะเขต สปป.ลาว นั้น
นายเดชา แสงสุวรรณ นายสถานีขนส่งผุ้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ตามที่ในวันที่ 1 ก.พ. 65 ทางรัฐบาลเองยังไม่ได้สั่งการให้เปิดชายแดนช่องทางมุกดาหาร – สะหวันนะเขต แต่ว่ารัฐบาลเปิดช่องทางนำร่องที่ด่านหนองคาย เพื่อมีการกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน แต่ว่าการเดินทางข้ามทางหนองคายนั้น จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกำหนด เช่น การณีการฉีดวัคซีนครบโด้ส ตรวจ PT-PCR และมีการประกันโควิด – 19 จำนวน 50,000 ดอลล่าห์ โดยการเดินทางกลับมาต้องกักตัวด้วย ส่วนในการเดินทางของมุกดาหาร – สะหวันนะเขต เรามีความพร้อมที่จะเปิดการเดินรถได้ทันที หากมีการประสานให้เปิดด่านชายแดนมุกดาหาร – สะวันนะเขต เพื่อให้ประชาชนเดินทางข้ามไปมา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศษฐกิจชายแดนของจังหวัดมุกดาหารประเทศไทย และสะหวันนะเขต สปป.ลาว ล่าสุดยังไม่มีคำสั่งให้เปิดเส้นทางระหว่าประเทศ
นายเดชา แสงสุวรรณ เปิดเผยอีกว่า ในส่วนของการเปิดด่านชายแดนที่มุกดาหาร อยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ติดตามข่าวสารจากทางจังหวัดมุกดาหารเท่านั้น เพราะว่าคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดจะเป็นผู้ประกาศให้เปิดด่านได้
ทั้งนี้ เนื่องจาก บขส. ได้ประกาศหยุดเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบ 2 ปีแล้ว ทำให้ต้องจอดรถไว้ไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน แต่ บขส. มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องคุมเข้มมาตรการการป้องกันโควิด – 19 ตามกฎระเบียบของประเทศไทย – ลาว อีกด้วย..
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

Related posts