ศรีสะเกษ – ผู้ตรวจฯกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายรอบที่ 3

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3 (Monitoring Evaluation) พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วน นโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน นโยบายผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ


จากนั้นได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ รุ่นที่ 2/2565 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-6 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้ารับการฝึก 24 คน สำเร็จการฝึกทั้งหมด จำนวน 24 คน
โอกาสนี้ได้ตรวจติดตามสถานที่ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรียนเกษตรแม่นยำปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ที่สวนอรนิตย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืน ต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ และตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ที่กลุ่มผู้สูงอายุวัดศรีมิ่งเมือง และกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนโนนเค็ง อ.เมืองศรีสะเกษ อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน