พ่อเมืองศรีสะเกษ ซ้อมแผนบัญชาการเหตุการณ์กรณีอุทกภัย ผ่านระบบออนไลน์ 22 อำเภอ เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปยังศูนย์ EOC อำเภอ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย พ.อ.วัชรพล คันธา รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (ฝ่ายทหาร) นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ตำรวจ ทหาร ผู้บริหาร อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมด้วย


โดยการจำลองสถานการณ์ฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษกรณีอุทกภัย จากองค์ประกอบพื้นที่ แหล่งน้ำ และเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่การคาดการณ์สถานการณ์ การประสานความช่วยเหลือ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ จนสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกลไกการปฏิบัติงานร่วมกันเมื่อเกิดสถานการณ์ รวมทั้งยกระดับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกด้าน.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ //รายงาน