อุดรธานี – รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง @Udon 2022”

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก นายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง @Udon 2022” โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานโครงการเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง @Udon 2022 หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน ที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดงาน “เกษตรแฟร์ ลุ่มน้ำโขง @ Udon 2022″ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เชื่อมโยง เชื่อมต่อเชื่อมตลาด” GREEN CONNECTION MARKET วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วย BCG Economy Model โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการเป็นจังหวัดเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกในปี 2569 และสามารถพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ เป็นการเผยแพร่และสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคเกษตรและอาหารของไทยในการเรียนรู้และการพัฒนาด้านการตลาด การเพิ่มทักษะการพัฒนา รูปแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และผู้บริโภค รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี

สร้างการรับรู้ให้กับจังหวัดอุดรธานีที่เป็นเมืองไมซ์ชิตี้ ภายในงาน อาทิ โซนที่ 1 ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง นวัตกรรม โชนที่ 2 MOC Biz Club ของดี 4 ภาค ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ตลาดผ้านาข่า โชนที่ 3 ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ต้นไม้ประดับ ร้านอาหารขึ้นชื่อ โชนที่ 4 ประมง และพื้นที่นิทรรศการด้านประมง ปลาลุ่มน้ำโขง ปลาบึก ปลาประจำจังหวัด หอยเชอร์รี่สีทอง สัตว์เลี้ยง และเครือข่าย OTOP จังหวัดอุดรธานี พร้อมไฮไลท์ร่วมสืบสายพระราชปณิธานศาสตร์พระราชา “ทำกินตามคำพ่อสอน” และคลินิกอุตสาหกรรม ให้บริการสินเชื่อรายย่อย ให้คำปรึกษาการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ฟรี นวัตกรรมเครื่องจักร เงินกู้รายย่อยง่ายๆ ดอกเบี้ย 2% ไม่ต้องมีหลักทรัพย์จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี โซนที่ 5 วิถีคนวิถีควาย ชมโชว์ควายพ่อพันธุ์จาก 20 อำเภอและกลุ่มเครือข่ายจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท โชนที่ 6 ของดีเมืองอุดร เช่น วีทีแหนมเนือง นาบัวปาร์ค จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากบัวแดง เมี่ยงบัวแดง โซนที่ 7 Street Food/ Food Truck ร้านอาหารกว่า 60 ร้านค้า โชนที่ 8 การแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ และโชนนิทรรศการพืชสวนโลก จุดเช็คอิน Landmark อุโมงค์ไฟยาวกว่า 60 เมตร บริการรถรางนำเที่ยวในเขตเมืองจากเทศบาลนครอุดรธานี ฟรี!!! กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเจรจาการค้า พบสินค้านาทีทอง อาทิ ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทรายมิตรผล รวมทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค เป็นต้น