ชัยภูมิ (ชมคลิป) ผอ.พลิกพื้นดินหลังบ้าน ปลูกผักสวนครัวผสมผสาน ตามแนวทางเศรษกิจพอเพียง สร้างรายได้ กว่า3-4หมื่นบาทต่อเดือน

 


วันที่ 28 ส.ค. 65 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่แปลงผัก สลิด 1 ไร่ ทำเงินกว่า3-4 หมื่นบาท โดยพบ นายสุรชัย ศรีจาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ภูแลนคาวิทยายนซึ่งท่านได้ เดินหน้าสานต่อ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 เพื่อต่อยอด โครงการ สู่ชุมชน ปรับเปลี่ยน พื้นที่สวนหลังบ้านซึ่งเคยปลูกมันสำประหลัง หันมาทำแปลงปลูก ผักสลิด (ผักขจร) และผักสวนครัวชนิดต่างๆ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ไข่ ปลา กุ้งฝอย หอยขม กบ และอื่นๆ ที่ใช้ในชีวิต ประจำวัน แบบปลอดสารเคมี ตามแนวทางเศรษกิจพอเพียง ในเนื้อที่ 1ไร่ สร้างรายได้ให้ครอบครัวกว่า เดือน3-4หมื่นบาท


นายสุรชัย ศรีจาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ภูแลนคาวิทยายน เปิดเผยว่า ก่อนนี้ตนได้ จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 โดยเฉพาะการการปลูกผักสวนครัว ซึ่งทำแล้วได้ผลจริง เพราะผักสวนครัวส่วนใหญ่แล้วประชาชนทั่วไป ต้องกินต้องใช้ในครัวทุกๆวัน ของการดำเนินชีวิตของแต่ล่ะครัวเรือน จึงได้นำโครงการดังกล่าว มาสานต่อเพื่อให้เกิดรายในครัวเรือนหลังเลิกงานและในวันหยุด และเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาวบ้านในชุมชนและทั่วไป จึงได้ใช้พื้นที่หลังบ้านจำนวน1ไร่ ซึ่งเคยใช้ปลูกมันสำประหลัง พลิกพื้นดินทำเป็นแปลงปลูก ผักสลิด หรือผักขจร ซึ่งมีความต้องการ ของประชาชนทั่วไป พร้อมกับปลูกผักสวนครัวชนิดต่างๆรวมกันอยู่ในแปลงเดี่ยวกัน เช่น หน่อไม้ ผักบุ้ง ผักกาด กวางตุ้ง หอมผักชี ข่า ตะใคร้ พริก กระเผา พร้อมกับ เลี้ยงไก่ไข่ ห่าน ปลา กบ กุ้งฝอย และอื่นๆที่กินได้ ในเนื้อที่ ดังกล่าวนี้ด้วย

ซึ่งปัจจุบันในแต่ล่ะวันตนและครับครัวสามารถ สามารถ เก็บดอกผักสะลิดออกขายได้กว่าวันล่ะ 1,000-2,000 บาท โดยขายในราคา กิโลกรัมล่ะ 100 บาท โดยเวลาเก็บจะเลือกเก็บทั้งดอกตูมและดอกบานเพราะชาวบ้านจะชอบไม่เหมือนกัน บางคนก็ชอบผัดบางคนก็ชอบลวกจิ้มน้ำพริก ซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ ไม่ต้องนำไปขายเอง ทั้งนี้ก็ยังมีรายได้จากการขายผักชนิดอื่นๆรวมถึงไข่ ปลา กบ หอย กุ้ง นอกจากนี้ ยังมียอดพันธุ์ หรือกิ่งชำของดอกสลิด ขายในราคา ต้นล่ะ20-25 บาท อีกด้วย ซึ่งตนยินดีให้คำแนะนำและให้ชาวบ้านมาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปปลูกขายสร้างรายได้ ซึ่งหากชาวบ้านปลูกแล้วไม่อยากขายเองตนก็นยินดีไปเก็บเองและรับซื้อถึงสวนในราคา กิโลกรัมล่ะ 80 บาท หากท่านใดที่สนใจจะมาศึกษาดูงานหรือเรียนรู้เกี่ยวสวนเศรษฐกิจพอเพียงของตนก็สามารถมาชมได้ที่ สวน ดอกสลิด สวนการ์ตูนชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งขุนเพชร ต.โป่งนก อเทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทร 093-1165222 หรือ 087-1298670

ภาพ/ข่าว วิรัตน์ ดวงแก้ว ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ