หนองบัวลำภู – สตรีศรีบุญเรือง จัดกิจกรรมวันสตรีไทย ”สตรีไทยเทิดไท้องค์ราชินี รวมพลังสตรีสวมใส่ผ้าไทย”

พลังสตรีศรีบุญเรือง จัดกิจกรรมวันสตรีไทย ”สตรีไทยเทิดไท้องค์ราชินี รวมพลังสตรีสวมใส่ผ้าไทย”ภายใต้การขับเคลื่อนพลังสตรีศรีบุญเรือง ฮุงเฮืองผ้าไทย ฮ่วมแฮงแพงใจ ในวัฒนธรรม


เมื่อวันที่ (27 ส.ค.65)ที่โดมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีบุญเรือง นำโดย นางเรณู พัฒนาศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีบุญเรือง และกลุ่มพัฒนาสตรี 156 หมู่บ้าน 12 ตำบลของอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกันเปิดกิจกรรมวันสตรีไทย “สตรีไทยเทิดไท้องค์ราชินี รวมพลังสตรีสวมใส่ผ้าไทย “ภายใต้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก “ศรีบุญเรือง ฮุงเฮืองผ้าไทย ฮ่วมแฮงแพงใจ ในวัฒนธรรม” โดยมีนายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานลั่นฆ้องเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ใหญ่ใจดีในเขตอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมพร้อม กำนันทั้ง 12 ตำบล และกลุ่มพลังสตรีทุกหมู่บ้าน ร่วม 3,000 คนพร้อมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงของผู้นำสตรีใน 12 ตำบล ท่ามกลางบรรยากาศการแสดงออกอย่างสนุกสนานของเหล่าบรรดาสตรีศรีบุญเรือง

นางเรณู พัฒนาศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าทุกวันที่ 1สิงหาคมของทุกปี ตรงกับวันสตรีไทย ซึ่งกิจกรรมวันสตรีไทยวันนี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้คำขวัญ”สตรีไทยเทิดไท้องค์ราชินี รวมพลังสตรี สวมใส่ผ้าไทย” ภายใต้การขับเคลื่อนพลังสตรีศรีบุญเรือง ฮุงเฮืองผ้าไทย ฮ่วมแฮงแพงใจ ในวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มสตรีอำเภอศรีบุญเรือง ในการขับเคลื่อนกิจกรรมสตรีในอำเภอศรีบุญเรือง รวมพลังเชิงสร้างสรรค์ สร้างอาชีพในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานฝีมือ เกษตรกร หรือการสร้างอาชีพในครัวเรือน เพื่อผลักดันพลังสตรีศรีบุญเรือง ฮุงเฮืองผ้าไทย ฮ่วมแฮงแพงใจ ในวัฒนธรรม ในทุกกิจกรรมของผู้นำสตรีศรีบุญเรือง

นางเรณูฯประธาน กพส.อำเภอศรีบุญเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆในวันนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบุญเรือง และภาดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนร่วมรำลึกถึงผลงานของสตรี ที่มุ่งมั่น รักษาความเสมอภาคยุติธรรมในสังคม เพื่อให้องค์กรเครือข่ายสตรีทุกระดับ กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ผ้าไทยให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น นางเรณูฯกล่าวด้วยความปลื้มใจในความสำเร็จของงาน


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู