อุดรธานี – ร.13 พัน.2 ร่วมกิจกรรมมอบบ้านให้คนพิการ “ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ” 

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้กำลังพลของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมมอบบ้านให้กับประชาชนยากไร้ และผู้พิการ เพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัย ที่หน่วยได้ดำเนินการจัดชุดช่างเข้าซ่อมแซมบ้านดังกล่าว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า “ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ” จำนวน 2 ราย คือ นาง สำลี สิมลี บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 1 และ นาย สุชาติ ผลาผล บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 8 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นาย จรูญ บุหิรัญ นายอำเภอหนองวัวซอ เป็นประธานในพิธีฯ

พร้อมกันนี้หน่วยได้มอบจักรยานตามโครงการฯ “Army bike สานฝันปันสุข” จำนวน 1 คัน ให้กับ ด.ญ. นรีกมล ศิริสุข บุตรหลานของ นาง สำเนียง สิมลี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุตรหลาน และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว ซึ่งสามารถใช้เป็นยาพาหนะในการเดินทางไป – กลับได้อย่างสะดวก จากการจัดพิธีมอบบ้านให้กับประชาชนในครั้งนี้ ทำให้ นาง สำลี สิมลี , นาย สุชาติ ผลาผล , ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกปลาบปลื้ม และมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาให้การช่วยเหลือประชาชนยากไร้ และผู้พิการ ในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต..กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13