สุรินทร์ – ‘สมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน’ ร่วมเปิด “มหกรรมอินทรีย์ของดีเมืองสุรินทร์”

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 และวันที่ 13 สิงหาคม 2565 สมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินนำโดย ดร.ธนันท์รัฐ เจริญเธียร นำชุดปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตร แห่งพระราชาอนันตรลักษณ มงคลแผ่นดิน “ ครั้งหนึ่งในชีวิต”(ทำดีเพื่อแผ่นดิน) ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา(พระแม่ พันปีหลวง) ณบริเวณศาลากลางใหม่จังหวัดสุรินทร์ และร่วมงานในพิธีเปิด มหกรรมอินทรีย์ของดีเมืองสุรินทร์ โดยมีผู้ว่ารายการจังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงค์ พิพัฒนพงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายอำเภอทั้ง 17อำเภอของจังหวัดสุรินทร์และผู้แทนองค์กรภาครัฐหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในการเปิดงานครั้งนี้


สมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบูทส่งเสริมปลูก(กระท่อมก้านแดง )พันธุ์รับรอง มีส่วนร่วมแบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาลเป็นการเสริมงานให้องค์การปกครองท้องถิ่นรวมถึงจังหวัดสุรินทร์ ติดอาวุธทางปัญญาให้เกษตรกร รู้จริงปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เช่น(กระท่อม)ปลูกอย่างไรขายได้จริงและถูกกฎหมาย ซึ่ง ณ ปัจจุบันสมาคมได้จดทะเบียนรับรองสายพันธุ์ไว้แล้ว จำนวน 10,000,000 ต้น เพื่อเป็นการสร้างงาน/สร้างอาชีพ/สร้างรายได้/ให้กับเกษตรกรในยามที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินานัปการ อยู่ขณะนี้ ปัจจุบันสมาคมฯเริ่มซื้อใบกระท่อมที่เกษตรกรได้ปลูกไว้ทุกภูมิภาคในราคา 80 บาท ถึง 200 บาทไม่คัดเกรด


ซึ่งสมาคมได้จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ ดังกล่าวลงพื้นที่ออกบูธไปยังทุกจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องแนวนโยบายของรัฐบาลตามที่กระทรวงยุติธรรมได้ประกาศปลดล็อคพืช”กระท่อม”เป็นพืชเศรษฐกิจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีบริบทกฎหมายควบคุมเช่นกัน เกษตรกรผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียด 0646455298 082 -6585164 ไม่เสียค่าใช้จ่าย


สำหรับเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปสนใจเยี่ยมชมโครงการศึกษาหาความรู้ทได้ที่ ฟาร์ม(กระท่อมไทยยิ้ม )เลขที่ 66 หมู่ที่3 บ้านทุ่งใหญ่ต. หมกแถว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี