อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณด้านหน้ากองบังคับการ กรมทหารราบที่ 13 เวลา 08.30 – 09.00 น. พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยรองกรมทหารราบที่ 13 , กำลังพลนายทหาร , นายสิบ ,กำลังพลจิตอาสา และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรองร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ในวันเดียวนี้ กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนโดยการมอบข้าวสารและน้ำดื่ม ที่ได้รับความอนุเคราะห์มาจาก บริษัท เบนซ์ อุดรธานี , บริษัท อยู่เจริญคอนกรีต (1996) จำกัด และกลุ่มทีแปรง อุดรธานี ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการหมอเดินเท้าออกให้บริการทางการแพทย์ โดยได้เข้าตรวจสุขภาพในเบื้องต้น แจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ตามอาการให้กับผู้ป่วย และผู้สูงอายุในพื้นที่ฯ การจัดกิจกรรมจิตอาสา Army Barber ด้วยการตัดผมฟรีให้กับ เด็กนักเรียน และการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาด ปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงกับพื้นที่ที่หน่วยได้จัดกำลังพลออกทำการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด นอกที่ตั้ง ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา (12 สิงหาคม 2565)


ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส

#กรมทหารราบที่ 13

Related posts