(ชมคลิป) ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สานพลังบูรณาการจัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัวเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สานพลังบูรณาการจัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัวเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ทำกิจกรรมความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ณ บริเวณท่าน้ำสระห้วยไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จัดกิจกรรมตามโครงการ”ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565


โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ ข้าราชการในสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผญบ.ในพื้นที่ตำบลโนนม่วง นักเรียนและกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ได้คัดเลือกแหล่งน้ำสระห้วยไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


ซึ่งแหล่งน้ำแห่งนี้ มีขนาดความกว้าง 150 ม.ยาว 160 เมตร และลึก 3 เมตร เป็นสถานที่จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 อุดรธานี จำนวน 300,000 ตัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำใน แหล่งน้ำแห่งนี้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ประกอบพิธีเทิดพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา และมอบพันธุ์ปลาให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง กำนัน ผญบ.ในพื้นที่และผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงในสระน้ำห้วยไร่ เป็นอันเสร็จพิธี
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู