ศรีสะเกษ – อีกไม่ถึง 2 เดือนเกษียณ “พ่อเมืองศรีสะเกษ” ลั่น! ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เร่งซ่อม/สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้-ด้อยโอกาส ยืนยันทำเต็มที่เพื่อ ปชช.มีสุข

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ้านเลขที่ 67 บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 2 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายภัทรพล สารการ นายอำเภอโนนคูณ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องที่/ท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


นายวัฒนา กล่าวว่า การมอบบ้านในครั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลในระบบ TPmap และการสำรวจปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบันทึกข้อมูลในระบบ thai QM โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน อำเภอ และภาคประชาสังคม ได้จัดทำโครงการซ่อม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ดังกล่าว เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาในมิติด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ซึ่งในวันนี้ได้เดินทางมามอบบ้านให้กับ 2 ครอบครัว 2 หลัง ในพื้นที่ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โดยทั้ง 2 หลังนี้ เป็นเป้าหมายใน TPmap ด้วย หลังแรกเป็นบ้านของ นางคำมี (นามสมมุติ) อายุ 71 ปี บ้านหลังที่ 225 บ้านเลขที่ 67 บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 2 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ โดยก่อนหน้านี้สภาพปัญหาบ้านหลังเดิมเป็นบ้านชั้นเดียวไม่มั่นคงแข็งแรง หลังคาบ้านมุงสังกะสี ฝาบ้านไม้เก่าผุพัง ไม่ได้ประกอบอาชีพ โดยมีรายได้หลักมาจากเบี้ยผู้สูงอายุ จำนวน 700 บาท/เดือน ซึ่งในวันนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 49,981 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมจำนวน 36,012 บาท รวมทั้งสิ้น 85,993 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่


และบ้านหลังที่ 2 เป็นบ้านของ นางบุญมี (นามสมมุติ) อายุ 47 ปี บ้านหลังที่ 251 บ้านเลขที่ 50 บ้านเหล่าเชือก หมู่ที่ 10 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ สภาพปัญหาบ้านหลังเดิมเป็นบ้านชั้นเดียวไม่มั่นคงแข็งแรง หลังคาบ้านมุงสังกะสีและหญ้า ฝาบ้านไม้และสังกะสีเก่าผุพัง ประตูไม่แข็งแรง ไม่ได้ประกอบอาชีพ ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และในวันนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมจำนวน 10,800 บาท รวมทั้งสิ้น 60,800 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ร่วมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนอีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน