อุดรธานี – พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ และคณะตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 ในพื้นที่ 

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 ซึ่งหน่วยได้จัดตั้งโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานเหนือ , ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานเหนือ , ศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานเหนือ โดยดำเนินการจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยมี พันเอก ศิวดล ยาคล้าย เสนาธิการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมคณะนายทหารให้การต้อนรับและบรรยายความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดีที่หน่วยรับผิดชอบซึ่งในโอกาสนี้ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพและคณะ ได้ให้คำแนะนำวิธีการในการปฏิบัติเพื่อให้หน่วยสามารถวางแผนดำเนินการ ในการจัดตั้งศูนย์และโครงการฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อขยายผลสู่กำลังพล ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป จากการที่ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วยในครั้งนี้ ทำให้หน่วยได้รับทราบข้อเสนอแนะ และข้อบกพร่อง ข้อแก้ไขต่างๆพร้อมที่จะน้อมรับคำแนะนำในการปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยได้ยึดถือและนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13