รองผู้ว่าฯศรีสะเกษ นำทุกภาคส่วนร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ มอบเกษตรกรเลี้ยง เสริมรายได้สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วย นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นายไสว โนนสูง ประธานองค์กรเกษตรกลุ่มศรีพัฒนา นายจรินทร์ พงษ์พิพิธธรรม ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีพัฒนา จำกัด นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ผอ.มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน นายสุชาติ สกุลจันทาระ ผู้จัดการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมพิธี


นายทิวา กล่าวว่า พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในครั้งนี้ เพื่อมอบให้กับเกษตรกร จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 ตัว และเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ตัว มามอบให้แก่เกษตรกรนำไปเลี้ยงเพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ในครอบครัว และเกษตรกรต้องสัญญาว่า จะเลี้ยงวัวที่รับเป็นอย่างดี ไม่ฆ่า ไม่ขาย โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน