หนองบัวลำภู – แม่เมืองลุ่มภู ในฐานะ ผอ.ลูกเสือจังหวัด ใช้ทุนส่วนตัวส่งมอบเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ให้กับเด็กนักเรียนที่ครอบครัวยากจน

ศิวพรฯแม่เมืองลุ่มภู ในฐานะ ผอ.ลูกเสือจังหวัด ใช้ทุนส่วนตัวส่งมอบเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ให้กับเด็กนักเรียนที่ครอบครัวยากจนขัดสนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นต้นแบบของกิจกรรมลูกเสือ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่( 26 กค.65) ที่ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81( บ้านหนองภัยศูนย์) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ให้กับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ประสบปัญหาของสภาพเศรษฐกิจและครอบครัว ตลอดจนประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องแบบลูกเสือที่มีราคาสูง ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนหลายรายขาดความสมบูรณ์ของเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี พร้อมด้วยนายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะแม่บ้านมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางบุญตา งามวัฒนากุล ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์) พร้อมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียนที่เข้ารับเครื่องแบบชุดลูกเสือ เนตรนารี ร่วมให้การต้อนรับ


นางศิวพรฯในฐานะ ผอ.ลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าด้วยปลัดมหาดไทย ได้สั่งการให้ผู้ว่าฯทุกจังหวัด สนับสนุนการจัดหาชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้ครอบครัวที่มีฐานะยากจนขัดสน ย้ำการแต่งกายด้วยเครื่องแบบเป็นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจ เป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือ-เนตรนารี การแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารี เป็นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี อีกทั้งเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือ โดยหากผู้ปกครองรายใดมีฐานะยากจนขัดสน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่บุตรได้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้การสนับสนุนช่วยเหลือ หากเกินความสามารถของจังหวัด ขอให้แจ้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบในโอกาสแรกด้วย


จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานทางการศึกษาสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ขาดแคลนชุดลูกเสือ เนตรนารีทั้งจังหวัดและเป็นข้อมูลที่น่าตกใจมียอดจำนวนกว่า 7 พันคน ซึ่งจะมีเพียงวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เท่านั้นที่ไม่ได้ร้องขอชุดลูกเสือ เนตรนารี จึงได้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู (กศจ.หนองบัวลำภู) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 19 กค.ที่ผ่านมาขอให้มีการทบทวนและสำรวจข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเดือดร้อนจริงๆ และในวันที่ 26 กค.ศกนี้ก็จะส่งมอบชุดลูกเสือและเนตรนารีให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ/เนตรนารี อย่างจริงจังเป็นโรงเรียนแรก


โดยในวันนี้ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ขอใช้ทุนส่วนตัวเป็นเบื้องต้นในการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในโอกาสต่อไปก็ระดมสรรพกำลังภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้นำศาสนา ฯลฯ ช่วยกันจัดหาเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นโดยไม่ได้ใช้งบประมาณราชการ เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องแบบลูกเสือให้กับคนที่ยากไร้ ดังนั่นจึงถือโอกาสที่ชาวมหาดไทยจะร่วมกันทำด้วยจิตอาสาในโอกาสเดียวกันด้วย

โดยวันนี้ ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ในฐานะ ผอ.ลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดหาเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทลูกเสือสามัญ และ เครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ประเภท หมวก ผ้าพันคอ ห่วงรัดผ้าพันคอ ที่ถูกต้องตามระเบียบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)ที่ขาดแคลน เป็นโรงเรียนแรกและในวันนี้(27 กค.65)ก็จะเดินทางไปมอบชุดลูกเสือเนาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเจริญ อ.นาวัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกรฎาคม 2565 อีกด้วย

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู