ศรีสะเกษ – เดินหน้านโยบาย “1 โครงการ 1 จังหวัด 1 หลักสูตร” หนุนผู้ประกอบการสู่มืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่สวนอรนิตย์ 195 หมู่ 1 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ พร้อมด้วย น.ส.อรนิตย์ วงค์ละคร ประธานกลุ่มศรีสะเกษเกษตรอัจฉริยะ เจ้าของสวน นำทีมสมาชิก จำนวน 15 คน ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์ จากกองแผนงานและสารสนเทศ และกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตามนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน “1 โครงการ 1 จังหวัด 1 หลักสูตร” เพื่อติดตามรายได้ ก่อน – หลัง เข้าร่วมโครงการ ความพึงใจต่อโครงการ การวางแผนเรื่องการตลาดของกลุ่ม พร้อมนำเยี่ยมชมโรงเรือนในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง มีการปลูกผักสลัด ซึ่งทางกลุ่มทำการตลาดแบบนำการผลิต วางแผนปลูกกันเป็นกลุ่ม ขยายเป็นอำเภอ และมีการได้รับความช่วยเหลือจาก สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ในเรื่องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ จากนั้นได้นำเยี่ยมชมฟาร์มสุขพอเพียงของ นายสุวรรณ์ พิมูลชาติ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ และมีทางคณะประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์ครั้งนี้ด้วย


นางทัศนี กล่าวว่า ตามที่ นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้กองแผนงานและสารสนเทศ และกองสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน “1 โครงการ 1 จังหวัด 1 หลักสูตร” ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. ที่ผ่านมา พร้อมสั่งการให้หน่วยฝึกทั่วประเทศดำเนินการ ซึ่งในส่วนของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยได้เปิดฝึกหลักสูตร “ผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ” เมื่อ 1-5 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยมีกลไกขับเคลื่อน คือ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะฯ ที่มี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สนง.สภาเกษตรกร ส่วนท้องถิ่น แกนนำสำคัญภาคเอกชน ประธานสมาพันธ์ SME กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นคณะทำงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ


ทั้งนี้ได้มีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ การรับสมัคร การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรการฝึก เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกมาจาก 6 กลุ่มอาชีพ 22 คน ฝึกเมื่อ 1-5 เม.ย. ที่ผ่านมา ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ โดยกลุ่มที่สำเร็จการฝึก มีการรวมกลุ่ม และตั้งชื่อกลุ่มว่า “ศรีสะเกษเกษตรอัจฉริยะ”

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา   ศรีสะเกษ // รายงาน