หนองบัวลำภู-พสกนิกรชาวหนองบัวลำภู ร่วมบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พสกนิกรชาวหนองบัวลำภู ร่วมบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่( 25 กค.65) ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการประกอบพิธีบรรพชาอุสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ในขณะที่ฝ่ายสงฆ์มี พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน พร้อมด้วย พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง และพระสังฆาธิการ ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทนาค จำนวน 10 คน โดยมีนางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภูหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และญาติๆผู้เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าไตรเพื่อเตรียมบรรพชาอุปสมบท ภายในศาลาการเปรียญวัดสว่างอารมณ์ จากนั้นผู้ที่ได้รับการบรรพชา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและญาติพี่น้องผู้ที่ได้การอนุญาตร่วมกันแห่เครื่องอัฐบริขารรอบพระอุโบสถ วัดสว่างอารมณ์เพื่ออุปสมบทเป็นพระสงฆ์ตามธรรมเนียมประเพณีจนเสร็จสิ้นพิธีการ

นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ในนามของผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 นิกาย ได้ดำเนินการจัดทำพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป ในครั้งนี้ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับคณะสงฆ์ ได้ดำเนินการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ระยะสั้น 15 วัน ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ ฯ รวมทั้งได้ศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยผู้ร่วมบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ ปฏิบัติศาสนกิจและจำวัด ณ วัดสว่างอารมณ์ ตลอดระยะเวลา 15 วัน ทั้งนี้หากพุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตราหารและน้ำปานะ ได้ที่วัดสว่างอารมณ์ ตามกาลอันสมควร นางจิราภรณ์ฯกล่าวเชิญชวน


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู