ผู้ว่าฯศรีสะเกษ สุดเจ๋ง นำทีมผ่านการประเมินเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ 2 ปีซ้อน

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 3 การตรวจประเมินผลการดำเนินงาน(Site Visit) ประจำปี พ. ศ.2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS.) โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย นายไมตรี อินทุสุต ประธานการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วย นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ และนายชัยยุทธ กมลศิริสกุล ผู้ตรวจประเมินฯ


ซึ่งการตรวจประเมินรางวัลขั้นที่ 3 (การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน) ของจังหวัดศรีสะเกษ แบ่งเป็น 2 ช่วง ภาคเช้า เป็นการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม การนำเสนอวีดิทัศน์ และนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการวาระเกษตรบูรณาการ(ทุเรียน) นิทรรศการคนศรีสะเกษสุขภาพดี นิทรรศการการพัฒนาผ้าทออัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี นิทรรศการหอมแดง กาแฟโรบัสต้า


และภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 การนำเสนอวีดิทัศน์ และนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการ Big Data Sisaket นิทรรศการ Smart Hospital นิทรรศการสมุนไพรส่งเสริมอาชีพและรายได้เกษตรกร นิทรรศการการบริหารจัดการน้ำ นิทรรศการ BCG อุตสาหกรรมโคเนื้อแบบครบวงจร Sisaket King of Cows


นายวัฒนา กล่าวว่า การเข้ารับการตรวจประเมินในครั้งนี้เป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ เป็นบรรยากาศที่แสนอบอุ่น อันแสดงถึงความทุ่มเท เสียสละ ทั้งพลังกาย พลังใจเพื่อชาวศรีสะเกษ ซึ่งทีมศรีสะเกษ ประกอบด้วย ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคราชการ ผนึกกำลังกันเป็นหนึ่งเดียว บทพิสูจน์ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ โดยในปีนี้มี 2 สาขา ประกอบด้วย สาขาการนำองค์การและการมีส่วนร่วมของประชาชน และสาขา PMQA4.0 ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการนำเสนอ รวมทั้งชาวศรีสะเกษที่ร่วมมือ ร่วมใจในการขับเคลื่อนงานที่เป็นรูปธรรม และบนบริบทแห่งศรีสะเกษ อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน