นครพนม (ชมคลิป)เข้าพรรษา ชาวนาเข แห่เทียนพรรษาทางน้ำ ล่องตามลำน้ำโขง สืบสานประเพณีท้องถิ่น


วันที่ 13 ก.ค.65 ที่ศาลาประชาคม บ้ๆานนาเขท่า ริมฝั่งแม่น้ำโขง ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม  นายแสงชัย รัตนนิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเข ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน พี่น้องประชาชน  ให้การต้อนรับ นางพูนสุข โพธิ์สุ อดีตรองนายก อบจ.นครพนม ประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมและอยุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลนาเข ทั้ง 6 หมู่บ้าน ได้ร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์มาช้านาน


ซึ่งหลังจากประธานได้เปิดงานแล้วนายแสงชัย รัตนนิรันดร นายก อบต.นาเข นำขบวนเรือพื้นบ้านกว่า 20 ลำ ตกแต่งสวยงามด้วยดอกไม้และวัสดุธรรมชาติ นำเทียนพรรษา จากหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลนาเข ล่องไปตามลำแม่น้ำโขง ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร โดยชีวิตชาวนาเข เป็นหมู่บ้านติดริมฝั่งโขงมีวิถีชีวิตผูกพันธ์กับสายน้ำมานานนับ 100 ปีในการสัญจรและทำมาหากินประกอบอาชีพประมง


การแห่เทียนพรรษา ของชาวบ้านทางน้ำจัดขึ้นเป็นปีแรกโดยล่องขึ้นไปตามลำน้ำโขงแล้วปล่อยเรือไหลลงมาขึ้นที่ท่าน้ำศาลาประชาคมก่อนนำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดศรีสะอาด บรรยากาศแห่เทียนพรรษาเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีการฟ้อนรำ ประชาชนรอชมอย่างมากมายนับเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้านรวมกลุ่มกันจัดได้หลังจากว่างเว้นการจัดกิจกรรมจรกสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดเพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมตามศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” และเข้าพรรษา ที่ชาวบ้านในตำบลนาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม


ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม