หนองคาย(ชมคลิป) กรรมการ/เลขานุการมูลนิธิเพื่อการศึกษา บริเวณอำเภอชายแดน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนบริเวณอำเภอชายแดน

หนองคาย-พลเอกธิวา เพ็ญเขตกรณ์ กรรมการ/เลขานุการมูลนิธิเพื่อการศึกษา บริเวณอำเภอชายแดน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนบริเวณอำเภอชายแดน ที่จังหวัดหนองคาย


พลเอกธิวา เพ็ญเขตกรณ์ กรรมการ/เลขานุการมูลนิธิเพื่อการศึกษา บริเวณชายแดน เดินทางไปมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอบริเวณชายแดน ณ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน ได้มีโอกาสศึกษาต่อ สามารถนำความรู้ ไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ปลูกฝังและพัฒนานักเรียน ให้เห็นคุณค่าของการศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา ตามโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีความเจริญก้าวหน้าทั่วกัน


ด้วย กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษา บริเวณอำเภอชายแดน เพื่อมอบให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบมาตั้งแต่ ปี 2564 จำนวน 63 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2565 นี้ ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มจากเดิมเป็น 72 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวม 144,000 บาท ซึ่งกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ได้คัดเลือกนักเรียน ในพื้นที่อำเภอตามแนวชายแดนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี โดยมีนักเรียนที่ผ่านการพิจารณา ประกอบด้วย จ.หนองคาย 6 อำเภอ จำนวน 18 คน จ.เลย 5 อำเภอ จำนวน 12คน จ.บึงกาฬ 3 อำเภอ จำนวน 12 คน จ.นครพนม 4อำเภอ จำนวน 18 คน และ จ.มุกดาหาร 3 อำเภอ จำนวน 12 คน รวม 72 คน

ภาพ-ข่าว พันธลภ แสงทอง(ฤาษีลภ):ปวีณา-จังหวัดหนองคาย