ศรีสะเกษ – “ดร.กัลยาณี” พร้อมสาธุชนร่วมถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 88 ปี

“ดร.กัลยาณี” พร้อมสาธุชนร่วมถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 88 ปี -ถวายตราตั้งเจ้าอาวาสแด่ “หลวงปู่ธัมมา พิทักษา” ผู้สร้างพระธาตุเรืองรอง


เมื่อเร็วๆนี้ ที่พระธาตุเรืองรอง วัดบ้านสร้างเรือง ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ได้เดินทางเข้าร่วมถวายมุทิตาสักการะพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 88 ปี และถวายตราตั้งเจ้าอาวาสวัดสร้างเรือง (พระธาตุเรืองรอง) พระครูวิบูลธรรมภาณ (หลวงปู่ธัมมา พิทักษา) และร่วมพิธีถวายตราตั้งเจ้าอาวาสวัดหัวนา และเจ้าอาวาสวัดน้ำคำ ในโอกาสนี้ด้วย โดยมี พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.ชอุ่ม กรไกร อดีตศึกษาธิการภาคฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมี นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ อ่านตราตั้ง ในพิธีดังกล่าวอีกด้วย


ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนและคณะได้มาร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดี ทำบุญอายุวัฒนมงคล 88 ปี หลวงปู่ธัมมา พิทักษา และได้รำอวยพรร่วมกับหัวหน้านางรำ ครูพลอยดาว โสภา และชาวบ้าน รวมทั้งนักเรียนในชุมชนละแวกวัดพระธาตุเรืองรอง ตนรู้สึกชื่นชมในความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนทุกคนที่ทำเพื่อหลวงปู่ และขอยกย่องเชิดชู พระครูวิบูลธรรมภาณ (หลวงปู่ธัมมา พิทักษา) เป็นพระสงฆ์ที่เป็นพระนักพัฒนา มีวิสัยทัศน์กว้างไกลด้านท่องเที่ยว ท่านสร้างพระธาตุเรืองรอง เมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ให้ชาวพุทธได้มากราบสักการะ บูชา


โดยใช้ศิลปะแบบพื้นบ้าน มี 6 ชั้น มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าลาว ส่วย เขมร และเยอ 4 เผ่า พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกี่ยวกับเครื่องใช้ในสมัยโบราณ มีภาพเขียนตามฝาผนัง และภาพสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ ชั้นที่ 6 บนสุด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุของพระอรหันต์ และยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นรอบทิศสวยงาม วัดนี้ห่างจากตัวเมืองเพียงประมาณ 8 กิโลเมตร ทำให้มีญาติโยมมาถือศีลปฎิบัติธรรมเป็นประจำ และมีนักท่องเที่ยวมาเยือน สามารถสร้างเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดศรีสะเกษมาได้นานกว่า 40 ปีแล้ว ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้รับอานิสงไปด้วย ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้อาศัยใบบุญสืบไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน