หนองบัวลำภู – ดร.ประยูร นายอำเภอเมือง นำกำนัน ผญบ.ในพื้นที่กล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

ดร.ประยูรฯนอ.เมืองหนองบัวลำภู นำกำนัน ผญบ.ในพื้นที่กล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง พร้อมมอบถุงแดง”ขวัญถุง งดเหล้าเข้าพรรษา” ออมเงินจากค่าเหล้าส่งต่อการออมให้ลูกหลาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 1 กค.65 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ดร. ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีนำกล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาพร้อมมอบถุงแดง”ขวัญถุง งดเหล้าเข้าพรรษา” เป็นการออมเงินจากค่าเหล้าส่งต่อการออมให้ลูกหลานในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ภายใต้แนวคิด “งดเหล้าเข้าพรรษา มหามงคล “ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้า” ลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ อบายมุขเพื่อสร้างสุขให้สังคม ตนเอง ครอบครัว” เพื่อเป็นการรณรงค์เน้นที่ความสัมพันธ์ในครอบครัว การเลิกเหล้าเพื่อความสุขของครอบครัว โดยให้ความสำคัญในการสกัดนักดื่มหน้าใหม่ และกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มการดื่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้ดื่มประจำ กลุ่มผู้ดื่มหนัก และกลุ่มเยาวชน เป็นต้นสำหรับประชาชนที่สนใจลงนามปฏิญาณตน ก่อนการประชุมประจำเดือนกรกฏาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรม

ดร. ประยูรฯ นอ.เมืองหนองบัวลำภู กล่าวก่อนการประชุมประจำเดือนว่าวันเข้าพรรษาของทุกปี ถือเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญไว้ว่า “ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19” โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนคนไทยเนื่องจากการลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดการสังสรรค์ ไม่ไปในสถานที่แออัด จะเป็นการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรคโควิด 19

ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความผูกพันในครอบครัวให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงอันตรายของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระตุ้นให้เกิดการลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจะอย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายยังคงร่วมรณรงค์ฯ ในการป้องกันการเกิดนักดื่มหน้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ขอเชิญชวนให้ประชาชน ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง โดยใช้วิธี “1 ลด 3 เพิ่ม” คือ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย และเพิ่มความสุขในครอบครัว ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดรายจ่ายภาคครัวเรือนแล้วยังได้สุขภาพที่ดีขึ้นยังจะนำไปสู่ความสุขแก่ตนเอง และสังคมในภาพรวมอีกด้วย

ด้านนางวิริยา แก่นปัดชา หัวหน้าศูนย์ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯในหลวงรัชกาลที่ 10 มีพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กค.ศกนี้ สสส.และ สคล.ภาคอีสานตอนจังหวัดขอนแก่น และ สคล.หนองบัวลำภู ได้ดำเนินการรณรงค์ภายใต้แนวคิด “งดเหล้าเข้าพรรษา มหามงคล “ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้า” ลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ อบายมุข เพื่อสร้างสุขให้สังคม ตนเอง ครอบครัว” ซึ่งการรณรงค์เน้นที่ความสัมพันธ์ในครอบครัว การเลิกเหล้าเพื่อความสุขของครอบครัว

สคล.หนองบัวลำภู จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา เมื่อครบพรรษาแล้วคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยหมู่บ้านละ 10 คนเพื่อประกาศยกย่องเป็นคนหัวใจหิน หัวใจเหล็กและคนหัวใจเพชรต่อไป ทั้งนี้เพื่อ “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า” กับคนในครอบครัวและคนรอบข้าง ลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างช่วงเข้าพรรษา และจะขยายผลต่อเนื่อง จึงส่งเสริมให้เกิดการออมในครัวเรือน พร้อมได้จัดทำถุงแดง “ ขวัญถุง งดเหล้าเข้าพรรษา”ให้กำนันทั้ง 15ตำบล โดยมีแนวคิดในการส่งต่อการออมให้กับลูกหลาน เริ่มจากการออมเงินค่าเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อออกพรรษาแล้วจะมอบเงินและถุงแดง ให้กับลูกหลาน ถือเป็นขวัญถุงให้เยาวชนได้เก็บออมต่อ เพื่อเป็นการส่งต่อวินัยการออม สร้างความภาคภูมิใจให้พ่อแม่ และส่งเสริมให้เกิดถึงความอบอุ่นในครัวเรือนให้สมกับการประกาศตนเป็น “ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์”

ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู