ศรีสะเกษ – วัดป่าประชาสามัคคี จัดฝึกอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ 3 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคก

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดป่าประชาสามัคคี ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี ประธานศูนย์การฝึกอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมวัดป่าประชาสามัคคี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วัดป่าประชาสามัคคี รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565 โดยมี นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นำคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 60 คน


พระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล กล่าวว่า วัดป่าประชาสามัคคี โดยคณะสงฆ์วัดป่าประชาสามัคคี ได้จัดฝึกอบรมขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. ถึงวันที่ 2 ก.ค. นี้ โดยมีหัวข้อฝึกอบรมในเรื่องกฎระเบียบ มารยาทชาวพุทธ การกราบด้วยสติ ฝึกสมาธิแผ่เมตตาให้พ่อแม่และผู้มีพระคุณ นั่งสมาธิฝึกจิต สวดมนต์ทำวัตร อุทิศส่วนกุศลให้ผู้มีพระคุณและสรรพสัตว์ กิจกรรมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ บำเพ็ญทานบารมี ปฏิบัติธรรม สวดมนต์บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นั่งสมาธิฝึกจิตให้มีพลัง ฟังบรรยายธรรม เรื่อง “ความสำเร็จของการเล่าเรียน” ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม และกิจกรรมถวายผ้าป่ากิเลส


ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ได้มีคุณธรรมและจริยธรรม ตั้งใจเล่าเรียนดีขึ้น มีความรักชาติ ศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นนักเรียนที่ดีของคุณครูและพ่อแม่ จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาและโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และต่างจังหวัดใกล้เคียง ที่สนใจส่งเด็กนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมโครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ หรือมีความประสงค์สนับสนุนสมทบทุนร่วมบุญในโครงการดังกล่าวได้ที่วัดป่าประชาสามัคคี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 08-1938-3586.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน