เลย (ชมคลิป) “แม่ทัพภาคที่ 2” เป็นประธานพิธีทำบุญครบรอบ 38 ปี วันสถาปนาหน่วยกรมทหารพรานที่ 21 ค่ายศรีสองรัก

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่กรมทหารพรานที่ 21 ค่ายศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ได้นำคณะนายทหาร นายสิบ อาสาสมัครทหารพราน และชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 21 ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยหน่วยกรมทหารพรานที่ 21 และอุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชทหารผู้เสียสละ และพลีชีพเพื่อชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 38 ซึ่งกรมทหารพรานที่ 21 ก่อตั้งมาตั้งแต่ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ 22/27 ลง 19 ม.ค.2527 แปรสภาพ กรม อส.ทพ.2303 และ 2307 เป็นกรมทหารพรานที่ 21 ปีพุทธศักราช 2526 จนถึงปัจจุบัน ครบรอบปีที่ 38 ปี ซึ่งหน่วยได้ปฏิบัติงานมาอย่างเป็นรูปธรรมในการการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนสกัดกั้นการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศจนได้รับความไว้วางใจจากกองทัพบก และได้รับรางวัลชมเชย การปฏิบัติงานจากผู้บัญชาการทหารบก


จากผลปฏิบัติงานดังกล่าว เกิดจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละของกำลังพลกรมทหารพรานที่ 21 โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย,พลตรี สุระ สินโสภา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28, พันเอก ยงยุทธ ขันทวีพันเอก รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3, พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8,พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 และ พันโท ประดิษฐ์ พรมเรียน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 อดีตผู้บังคับบัญชา,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยและหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเลย และผู้มีเกียรติร่วมพิธี จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลอาสาสมัครทหารพรานของหน่วยบางส่วนจะครบวาระเกษียณอายุราชการและใน 1 ตุลาคม 2565 นี้ กำลังพลบางส่วนจะครบวาระเกษียณอายุราชการ กลับไปดูแลครอบครัวหลังจากที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับกองทัพบกมาอย่างยาวนานแม่ทัพภาคที่ 2 ขอชมเชยที่ทุกนายมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน เพื่อชาติกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 2 ด้วยดีตลอดมา

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /