ชัยภูมิ (ชมคลิป) เปิดงานทุเรียนโอโซน อำเภอเทพสถิต ครั้งที่ 3

 


เชิญนักท่องเที่ยว เที่ยวชม ชิม ช๊อป ณ สวนทุเรียนนราทอง บ้านลำปอแดง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพ จ.ชัยภูมิ
นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด “งานทุเรียนโอโซน อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3


โดยมี นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรจังหวัดชัยภูมิ น.ส.ทรายศิรินทร์ พู่กันมาศกุล สมาชิกองการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขต3 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นายกองค์บิริหารส่วนตำบลนายางกลัก ประธานแปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอเทพสถิต ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร คุณธงชัย นราทอง เจ้าของสวนทุเรียนนราทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหม่พัฒนา และกลุ่มนักเรียนยุวเกษตร ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรม ซึ่ง งานทุเรียนโอโซน อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดขึ้น ต่อเนื่อง เป็น ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นโอกาสอันดีที่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอเทพสถิตได้เที่ยวชม ชิม ช๊อป ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอเทพสถิต อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเกษตรจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการทำสวนที่ประสบผลสำเร็จ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไปพัฒนาการเกษตรของตนเอง ช่วยกระตุ้นยอดขายและกระตุ้นให้เกษตรกรเพิ่มพื้นที่ปลูก และควบคุมคุณภาพผลไม้ขึ้นชื่อของ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ นั่นคือทุเรียนโอโซน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็นการ สร้างงาน สร้างรายได้ให้มีความยั่งยืน สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ และที่สำคัญยังมีส่วนได้สร้างแรงบันดาลใจในการทำการเกษตรกรรมแบบยั่งยืน มีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร และได้สนับสนุนงานการท่องเที่ยว งานบริการอื่นๆในอำเภอเทพสถิต สามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเทพสถิตได้เป็นอย่างดี


อำเภอเทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ เป็นพื้นที่มีอากาศ ที่ อุดมสมบูรณ์ บริสุทธิ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 875.6 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 547,250 ไร่ มีพื้นที่เกษตรกรรม 232,165 ไร่ อำเภอเทพสถิตถือได้ว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวที่สำคัญอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ และทุเรียนโอโซน เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอเทพสถิต เป็นที่รู้จักแพร่หลายและกำลังเป็นที่นิยมของตลาด


สำหรับพื้นที่เพาะปลูก “ทุเรียนโอโซน” ในอำเภอเทพสถิต มีความเหมาะสม เนื่องจากปลูกบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 800 กว่าเมตร ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายตลอดทั้งปี ลักษณะพื้นดินภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ ทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีรสชาติเฉพาะตัว หวานละมุน กรอบอร่อย กลิ่นเบากว่าทุเรียนพันธุ์อื่นเนื้อละเอียดไม่มีเส้นใย จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค และเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง เนื่องจากเป็นพันธุ์ยอดนิยมที่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศชื่นชอบ ซึ่งในปี 2564 มีเกษตรกรปลูกทุเรียน มากกว่า 100 ราย มีเนื้อที่ปลูกเกือบ 2000 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 655 ไร่ เริ่มติดดอกช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดหลังทุเรียนของภาคตะวันออก สร้างกำไรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ไม่น้อยกว่าปีละ 223 ล้านบาท


ทั้งนี้ในการจัดงานทุเรียนโอโซน จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดงานทุเรียนโอโซน ครั้งที่ 1 ปี 2561 และครั้งที่ 2 ปี 2562 เพื่อเชื่อมโยงและต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด 2019 จึงได้งดการจัดงานดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปี ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในชุมชนเป็นอย่างมาก


สำหรับปี 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต ร่วมกับ กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอเทพสถิต จึงได้กำหนดจัดงานเปิดตัวทุเรียนโอโซนอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ณ สวนทุเรียนนราทอง บ้านลำปอแดง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่าง วันที่ 24 -25 มิถุนายน 2565 โดยภายในงานได้ให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การปลูกทุเรียนให้ได้มาตรฐาน มีการจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ และกิจกรรมการแข่งขันกินทุเรียน และปิดตากินเงาะของผู้ที่มาร่วมงาน และน้องนักเรียนยุวเกษตร ต.บ้านไร่นอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์ถ่านจากเปลือกทุเรียนและผลไม้มาให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษาขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษขยะในครั้งนี้ด้วย และการนำเยี่ยมชมสวน โดยเกษตรกรและนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ นอกจากจะได้สัมผัสบรรยากาศสดชื่น ชมความสวยสดงดงามของทุ่งดอกกระเจียวบานในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงามแล้ว ยังสามารถแวะเที่ยวชม ชิม ช๊อป ทุเรียนและผลผลิตทางการเกษตรจากสวนเกษตรกรชั้นนำในอำเภอเทพสถิต และถือโอกาสซื้อกลับเป็นของฝากได้อีกด้วย


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่อำเภอเทพสถิต และบริษัทตังนำการเกษตรสาขาปากช่อง และได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอเทพสถิต ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร และคุณธงชัย นราทอง เจ้าของสวนทุเรียนนราทอง ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ที่สำคัญอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) ของจังหวัดชัยภูมิอย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว /วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ