ร้อยเอ็ด (ชมคลิป) ชุดปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตรแห่งพระราชาฯเดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืนจากการปลูกพืชกระท่อมแบบถูกกฎหมายและมีตลาดรองรับที่แน่นอน

ชุดปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตรแห่งพระราชา “ ครั้งหนึ่งในชีวิต”(ทำดีเพื่อแผ่นดิน) เริ่มรับซื้อใบกระท่อมจากเกษตรกรที่ร้วมโครงการ และยังคงเดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืนจากการปลูกพืชกระท่อมแบบถูกกฎหมายและมีตลาดรองรับที่แน่นอน


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ชุดปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตรแห่งพระราชา “ ครั้งหนึ่งในชีวิต”(ทำดีเพื่อแผ่นดิน) โดยมีพลตำรวจตรี ขวัญชาติ ไขแสง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน ดร.ธนันท์รัฐ เจริญเธียร นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน ลงพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดสถานีปฏิบัติการพิเศษฯ โดยมีผู้แทนองค์กรภาครัฐนำโดยนายโชคชัย วัฒนากุล นายอำเภอ สุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีดังกล่าว นายกเทศมนตรีเทศบาลหินกอง นาย ไพบูลย์ พันธ์หนองหว้า นาง อนันทยา ลาสา เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ นายโกต๋อง ศักดิ์แสง กำนันตำบลหินกอง นายดาว ศรีคำพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนพระอุงพร้อมคณะ ทั้งนี้ ดร. ธนันท์รัฐฯ ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิวันนี้ ว่า ขณะนี้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชกระท่อม เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งจนถึงขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการมาถึงปลายน้ำแล้ว โดยในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ผ่นามา สมาคมฯได้ทำบันทึกตกลงความร่วมมือกับหอการค้าซาอุดีอาระเบีย และบริษัทดีน่าฟาร์ม เป็นผู้ รับซื้อใบกระท่อม ที่สมาคมฯ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกจำนวน 10,000,000 ต้น


ซึ่งตอนนี้ได้เริ่มดำเนินการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่เริ่มปลูกหลังจากทร่มีการปลดล็อคพืชกระท่อม ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2564 ถึงปัจจุบัน โดยเริ่มรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในราคาคัดเกรดที่กิโลกรัมละ 150 บาท ดร.ธนันท์รัฐ ฯ ยังกล่าวอีกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมใบแห้ง เพื่อทำเป็นชาส่งขายให้กับหอการค้าซาอุดิอาระเบีย ซึ่งทางสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนกระท่อมไว้แล้วจำนวน 10,000,000 ต้น และประสานไปยังหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัย และขอ อย. ว่าใบกระท่อมจะต้องมีใบรับรองสายพันธุ์/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร รวมถึงผลการวิจัยจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ โรงงานจึงจะรับซื้อได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย สำหรับ เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ปลูกกระท่อม กับทางสมาคมฯ เพียงเตรียมที่ดินที่มีเอกสารสิทธิถูกต้อง และต้นกล้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนำไปปลูก ก็สามารถขายผลผลิตให้กับสมาคมฯ ได้ในราคาคลาด ณ ปัจจุบัน
เกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0987169914 และ‘0646455298