ศรีสะเกษ – โชว์การแสดงศิลปวัฒนธรรม 2 จังหวัด 2 ประเทศ ไทย-กัมพูชา แลกเปลี่ยน-เชื่อมสัมพันธ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่เวทีกลางงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นำการแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก 2 จังหวัด 2 ประเทศ ไทย-กัมพูชา มาจัดแสดงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภายในงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ โดยได้นำการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม จาก จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม จาก จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย มาจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ในมิติทางวัฒนธรรม


นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมการจัดแสดงสาธิต และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของจังหวัดศรีสะเกษ การแสดงวงดนตรีพื้นบ้าน “วงผกาลำดวน” จากมรภ.ศรีสะเกษ การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม CPOT และสินค้า OTOP จังหวัดศรีสะเกษ จากกลุ่มผู้ประกอบการ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตผ้าแส่ว ผ้าทอมือ และผ้าพื้นเมือง เป็นต้น


นางศศิฑอณร์ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ซึ่งเรามีรากฐานของสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน และมีอารยะธรรมหรือศิลปวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน และเป็นโอกาสหนึ่งที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำศิลปวัฒนธรรมมาแลกเปลี่ยน ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก็คิดว่าจากความสัมพันธ์เหล่านี้ ก็ยังมีความสัมพันธ์อื่นๆในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายมิติ ก็จะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้อย่างยั่งยืน.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา // ศรีสะเกษ //รายงาน