ศรีสะเกษ – UNPKFC ห่วงเด็กไทย มอบทุนการศึกษา-อุปกรณ์กีฬา หนุนพัฒนาการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC พร้อมด้วย ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธาน UNPKFC และคณะ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และน้ำดื่ม ให้แก่นักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.กันทรารมย์ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านอีต้อม และโรงเรียนมารดาทรงธรรมบ้านหนองทามน้อย โดยมี นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


นายศรพงศ์ศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับ UNPKFC มีนโยบายในการช่วยเหลือมนุษยชาติ และสังคม ในการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือสังคม ส่วนใหญ่จากการลงพื้นที่ เราจะพบปัญหาเรื่องความไม่เสมอภาค การเอารัดเอาเปรียบ เรื่องเด็ก สตรี และคนชรา ซึ่งการที่ UNPKFC มามอบสิ่งของและทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในครั้งนี้ เราเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ ที่เด็กเองต้องใช้ในการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคต สำหรับภารกิจที่ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันนี้ เพื่อรับฟังปัญหาของครูและนักเรียนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้นำอุปกรณ์ทางการกีฬา น้ำดื่ม และทุนการศึกษา มามอบให้กับนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียนดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 18 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท


สำหรับในพื้นที่ต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก Google และค้นหาคำว่า UNPKFC จะมีช่องทางการให้ขอความช่วยเหลือ โดยจะมีทาง ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธาน UNPKFC รับเรื่อง และส่งต่อเรื่องมายังตน เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา // ศรีสะเกษ // รายงาน