หนองคาย (ชมคลิป) ชุดปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตร์แห่งพระราชาอนันตรลักษณมงคลแผ่นดิน ชวนเกษตรกรปลูกพืชกระท่อมก้านแดง อินโด

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ชุดปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตร์แห่งพระราชาอนันตรลักษณมงคลแผ่นดิน “ ครั้งหนึ่งในชีวิต” (ทำดีเพื่อแผ่นดิน) นำโดยนายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน ดร.ธนันท์รัฐ เจริญเธียร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน พลตำรวจตรี ขวัญชาติ ไขแสง ร่วมกับผู้แทนอำเภอท่าบ่อ รวมถึงผู้แทนองค์กรภาครัฐทุกภาคส่วนภายในอำเภอท่าบ่อ ส่งเสริมปลูกกระท่อมก้านแดง พันธ์ุรับรอง อำเภอที่ 120 ของภาคอีสานทั้งหมด

ดร.ธนันท์รัฐ กล่าวว่า ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องเร่งรัด แก้ไข ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม จากการที่ชุดปฏิบัติการพิเศษได้ลงพื้นที่ไปยังทุกภูมิภาค ผลกระทบพี่น้องประชาชนคนไทย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในโรคระบาดโควิด 19 ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการเยียวยาอันเนื่องมาจากประชาชนบางคนเกิดภาวะซึมเศร้ากับปัญหาความเป็นอยู่ปากท้อง ทางสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินมีส่วนแบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน


ประเด็นกระท่อมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่ผ่านการปลดล็อคโดยกระทรวงยุติธรรมนั้น ถือเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการสร้างรายได้สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนอีกทั้งกระท่อมเป็นพืชมหามงคลเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถปลูกกันแนวกั้นน้ำท่วมลดภาวะโลกร้อน มีอายุยืนนานเป็น 100 ปี จึงเชิญชวนให้เกษตรกรพี่น้องประชาชนคนไทยปลูกพืชกระท่อมก้านแดง อินโด พันธ์ุ รับรองสายพันธุ์เดียวที่โรงงานจะรับซื้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องขึ้นทะเบียนกับเกษตรอำเภอปลูกอย่างน้อยคนละ 20 ต้นขึ้นไป/ แปลงใหญ่รายละ 1,000 ต้นเฉลี่ยปลูกไร่ละ 200 ต้นสำหรับเก็บใบขาย ในราคา 80 ถึง 200 บาทไม่คัดเกรดบดละเอียด ส่งขายต่างประเทศ รวมถึงผลวิจัย /ใบรับรองสายพันธุ์ จึงจะสามารถส่งขายเข้าโรงงาน

 

ดร.ธนันท์รัฐ กล่าวอีกว่า ในการส่งเสริมปลูกพืชกระท่อมก้านแดงอินโดในปี 2565 จำนวน 10,000,000 ต้น ซึ่งสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ทั้งหมดเกษตรกรสามารถปลูกในนามของสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินได้โดยไม่ต้องไปขอขึ้นทะเบียนและผลวิจัยสมาคมดำเนินการอำนวยความสะดวกให้ทั้งหมด เกษตรกรมีที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ทางราชการรับรองนำต้นกระท่อมก้านแดงอินโด ที่สมาคมได้จัดเตรียมไว้ให้ สมาคมขอยืนยันว่ารับซื้อทั้งหมด โดยเกษตรกรหากปลูกร่วมกับโครงการแล้วไม่สามารถที่จะไปขายให้คนอื่นได้ต้องขายให้กับสมาคมเท่านั้น