สสจ.หนองบัวลำภู แจ้งข่าวปลดล็อก กัญชา กัญชง ขอให้พี่น้องประชาชนใช้กัญชาอย่างเข้าใจ

หมอ สุรพงษ์ฯ สสจ.หนองบัวลำภู แจ้งข่าวปลดล็อก กัญชา กัญชง ขอให้พี่น้องประชาชนใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ผู้ที่ต้องการปลูกกัญชา กัญชง สามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจก นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่านับตั้งแต่วันนี้(9 มิถุนายน 2565) เป็นต้นไปทุกส่วนของกัญชากัญชงจะไม่เป็นยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ใช้กัญชากัญชงอย่างเข้าใจ เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2565 ทำให้ทุกส่วนของกัญชากัญชงไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2% โดยน้ำหนักที่ยังคงเป็นยาเสพติดนั้น ทำให้มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจใช้กัญชา กัญชงในหลากหลายรูปแบบจำนวนมาก ทั้งการใช้ในที่สาธารณะ การนำไปแปรรูป การนำไปใช้ปรุงผสมในอาหาร เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม ที่ยังต้องระมัดระวังในการใช้ที่เกินปริมาณที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ และจากกรณีผู้ที่ต้องการปลูกกัญชา กัญชง สามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่จะต้องมีการจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ปลูกกัญ ของ อย. ที่จัดทำขึ้น แต่ถ้าพบว่าการปลูกไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ก็สามารถถอนการจดแจ้งได้ การปลดล็อกนี้จะทำให้ประชาชนสามารถปลูกเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและใช้ในครัวเรือน เพื่อนำไปใช้ในการปรุงยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของกรณีที่เป็นแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน และเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์หรือในทางอุตสาหกรรมได้ จึงขอให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่โทร 042312049 ต่อ 115 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นพ.สสจ.หนองบัวลำภู กล่าวในที่สุด

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู