หนองคาย – รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการค้าชายแดนและขั้นตอนการตรวจปล่อยทุเรียน ส่งออกไปยังประเทศจีน

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการค้าชายแดนและขั้นตอนการตรวจปล่อยทุเรียน ส่งออกไปยังประเทศจีน ตามนโยบายรัฐบาลพื้นที่ชายแดนจังหวัดหนองคาย


เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 65 ที่ ห้องประชุมด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงาน สถานการณ์การค้าชายแดน โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน สถานการณ์การค้าชายแดน


จากนั้น นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางจากด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ไปยังลานตรวจสินค้า ด่านศุลกากรหนองคาย เพื่อติดตามขั้นตอนการตรวจปล่อยทุเรียน ส่งออกไปยังประเทศจีน ผ่านทางรถไฟสาย ไทย – สปป.ลาว – จีน ตรวจติดตามโครงสร้างพื้นฐาน ที่สำนักงานด่านตรวจพืชหนองคาย , ตรวจติดตามงานนโยบายที่ด่านกักกันสัตว์และด่านตรวจสัตว์น้ำ และเดินทางไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ที่สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย


นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังจากการลงพื้นที่และรับทราบจากการรายงานพบว่าพื้นที่บริเวณด่านศุลกากรหนองคาย คับแคบ และการปลูกทุเรียนได้มีการขยายปลูกในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้การส่งออกทุเรียนมีความแออัดตามไปด้วย ซึ่งผลไม้ของไทยเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผลไม้ดั้งเดิมของประเทศไทย ที่มีความอร่อย กรอบ หวาน ถึงแม้จะมีการนำไปปลูกที่อื่นนอกจากประเทศไทยแล้ว ก็สู้ทุเรียนไม่ได้ ซึ่ง รมช.จะได้นำเอาปัญหาที่พบเข้าไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรี ทราบ


ด้าน นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ก็ กล่าวว่า จังหวัดหนองคายได้มีการเตรียมพื้นที่กว่า 100 ไร่ เพื่อจะรองรับรถไฟที่จะเชื่อมต่อกันระหว่างไทย- สปป.ลาว – จีน ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการมีการนำตู้คอนเทรนเนอร์มาครั้งละ 35 – 50 ตู้ ต่อรถไฟหนึ่งขบวนที่จะออกไป สปป.ลาว ทำให้เกิดความแออัด เนื่องจากสินค้าที่ผ่านด่านศุลกากรหนองคาย ไม่ได้มีเพียงทุเรียน แต่มีสินค้าประเภทอื่น ๆ อีกจำนวนมากที่รอผ่านออกไป จึงทำให้มีความคับแคบ และเมื่อรถไฟความเร็วสูงเชื่อมถึงกันด่านศุลกากรหนองคาย ก็จะเป็นอีกด่านที่ใหญ่ในการส่งออกสินค้า

ภาพ-ข่าว- พันธลภ แสงทอง(ฤาษีลภ)-ปวีณา ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดหนองคาย