(ชมคลิป) กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์เมืองฟ้าแดดสงยาง

 

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันฉัตรมงคล” และเตรียมสถานที่จัดงานวิสาขาปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ที่โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำจิตอาสาพระราชทาน ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันฉัตรมงคล” และเตรียมความพร้อมใช้เป็นสถานที่จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขาปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2565” โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม

โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ และทำความสะอาด บริเวณโดยรอบโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู ให้มีความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่โบราณสถานพระธาตุยาคูแห่งนี้ โดยเฉพาะช่วงระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2565 จ.กาฬสินธุ์ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขาปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2565”ขึ้นที่สถานที่แห่งนี้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของ จ.กาฬสินธุ์เริ่มผ่อนคลายลง ทำให้แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยมามากขึ้น และสถานโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู อ.กมลาไสยแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ชาวไทยพุทธมีความเลื่อมใสและศรัทธาในองค์พระธาตุยาคู ช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก จึงต้องช่วยกันทำความสะอาดบริเวณศาสนสถาน โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันฉัตรมงคล” ในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ทำให้จิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วน เกิดความรู้รักสามัคคี รักบ้านเมือง ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ อันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งในขณะเดียวกันยังเป็นการร่วมกันพัฒนาโบราณสถานพระธาตุยาคู เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2565