กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) เปิดเมืองจัดงานวิถีถิ่น วิถีไทยหลังผ่อนคลายโควิด

 

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานประเพณี กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หลังเปิดเมืองผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ที่โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ และนางสาวธนวัน กาสี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2565 โดยมี พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ และส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด—19 อย่างเคร่งครัด

นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2565 เป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม และจ.กาฬสินธุ์ ในการดำเนินการกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2565 ที่โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก หลังเปิดเมืองผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 สร้างรายได้แก่ชุมชนภายใน จ.กาฬสินธุ์ และในเขตภาคอีสาน

นายทรงพลกล่าวอีกว่า กิจกรรมในงานมกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยงานสืบศิลป์ถิ่นอีสาน อีสานดูดี, พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานเพื่อสรงน้ำพระธาตุยาคู, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ชมทะเลธุง จำนวนกว่า 1,600 ต้น, ชมขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุยาคูจาก 18 อำเภอ, รำบูชาพระธาตุยาคู มีนางรำกว่า 2,290 คน, การแสดงแสงสีเสียงชุด “ตุ้มโฮม ม่วนซื่น โฮแซว” และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, พิธียกอ้อ ยอครูหมอลำ นักร้องนักดนตรีจาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอน “ลักษมีสีดา”, การแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยอัตลักษณ์ 20 จังหวัด, กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ, การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CCPOT จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ชม ชิม ช็อป ตลาดนัดโบราณ, นิทรรศการเฮือนอีสานย้อนยุค 18อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์ และการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง

ทั้งนี้ สำหรับมาตรการควบคุมดูแลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้วางมาตรการไว้อย่างเข้มงวด ตั้งแต่การร้านค้าภายในงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับวัคซีนทุกคน และใช้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดทั้งงาน ตลอดจนการจัดชุดเจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรอง การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2565 โดยพร้อมเพรียงกัน