อุดรธานี – ผบ.ร.13 เข้าตรวจเยี่ยมการรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2565

 

พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยรอง ของ กรมทหารราบที่ 13 ได้เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ การรับ – ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2565 ที่เข้ารายงานตัวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี พันเอก ยุทธนา มีทิพย์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานฯ โดยเน้นย้ำการปฏิบัติต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

สำหรับกระบวนการคัดกรองทหารใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของทหารใหม่เมื่อจะเข้าประจำการ และตลอดการฝึกจะแยกการปฏิบัติในทุกกิจกรรม ไม่ให้แออัดเกินไป อยู่ในพื้นที่หน่วยฝึกตามมาตรการ การจำกัดพื้นที่และไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบปิด (Bubble and Seal) จะดำเนินการตามกรรมวิธี และระเบียบการฝึกให้มีความเข้มแข็งควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่เพื่อลดความกังวล เกิดความผ่อนคลาย เนื่องจากน้องๆ คือบุคคลพลเรือนที่เข้ามารับราชการทหารในช่วงเวลาหนึ่ง การฝึกเพื่อให้มีระเบียบวินัยจะทำให้สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นทหารกองประจำการที่พร้อมปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง พัฒนาประเทศ ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มภาคภูมิ ควบคู่ไปกับการที่กองทัพบกจะพัฒนา ส่งเสริมให้ทหารกองประจำการมีศักยภาพของแต่ละบุคคลจนมุ่งสู่เป้าหมายการดำเนินชีวิตดังที่ตั้งใจไว้หลังปลดประจำการต่อไป จากการเข้าตรวจเยี่ยมการรับทหารใหม่ฯ ในครั้งนี้ ทำให้ญาติทหารใหม่ฯ มีความรู้สึกดีใจ และมีความสบายใจ ไม่กังวลทั้งเรื่องการฝึก และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งหน่วยจะดูแลบุตรหลานของทุกท่านที่ได้เข้ามาเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบกเป็นอย่างดี


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13