อุดรธานี – บริจาคโลหิต ตามโครงการ ”PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี”

 

พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับ ผู้บังคับหน่วยรอง กรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยเข้าบริจาคโลหิต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการ “ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ประจำปี 2565 ” เพื่อส่งมอบโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ณ อาคารสโมสร สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้โลหิตในการรักษา เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ จึงทำให้มีผู้ออกมาบริจาคโลหิตน้อยลง

อีกทั้งยังเป็นการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อเก็บไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วย โดยในโอกาสนี้ กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรองกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น จำนวน 15 นายได้ปริมาณโลหิต จำนวน 6,750 ซีซี จากการที่กำลังพลจิตอาสาของหน่วยทหารในพื้นที่ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตนั้น ทำให้คณะบุคคลากรทางการแพทย์,เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก และได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยทหารได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ทั้งนี้ กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรองกรมทหารราบที่ 13 จะยังคงดำรงการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงพยาบาลมีโลหิตสำรองเพียงพอต่อการรักษาและดูแลผู้เจ็บป่วย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ตามแนวทางจิตอาสา รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลประชาชนในยามทุกข์ยาก


ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13