หนองคาย- บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) จัดกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองในยามขาดแคลน

กกล.สุรศักดิ์มนตรี โดย บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) จัดกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองในยามขาดแคลน แก้วิกฤตโลหิตขาดแคลนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายใต้มาตรการคัดกรองที่เข้มข้น เน้นกำลังพลที่สุขภาพแข็งแรงและสมัครใจ


วันนี้ พ.อ.ปฎิวัติ ชื่นศรี รอง ผบ.บก.ควบคุมที่ 2(ร.13) จัดกำลังพลของ บก.ควบคุมที่ 2 เเละ ร้อย.สกัดกั้นฯ ที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าร่วมบริจาคโลหิต ที่โรงพยาบาลหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ซึ่งจะได้นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์


ซึ่งปัจจุบันเริ่มประสบกับภาวะขาดแคลนโลหิต จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ออกมาบริจาคโลหิตน้อยลง เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนโลหิตที่กำลังเกิดขึ้น บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) จึงจัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 11 นาย ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บในสถานพยาบาล อีกทั้งยังเป็นการสำรองโลหิตให้กับโรงพยาบาลหนองคาย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 3,150 ซีซี เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา ต่อไป

พันธลภ แสงทอง ภาพ –บก.ควบคุมที่ 2