หนองบัวลำภู (ชมคลิป) ชาวอำเภอนาวัง ร่วมขบวนแห่ผ้าอังสะยาว 70 เมตร ขึ้นเขาไหว้พระ 611 ขั้นบริเวณปากถ้ำเอราวัณ

ชาวอำเภอนาวัง ร่วมขบวนแห่ผ้าอังสะยาว 70 เมตร ขึ้นเขาไหว้พระ 611 ขั้นบริเวณปากถ้ำเอราวัณ พร้อมปักมุดการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ วิธีวิถีหนองบัวลำภู อีก 6 จุดกับ“งานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระวัดถ้ำเอราวัณ”สืบสานนิทานพื้นบ้านตำนานนางผมหอม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในวัดถ้ำเอราวัณ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู อบต.วังทอง บูรณาการร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ วิธีวิถีหนองบัวลำภู ปักมุด“งานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระวัดถ้ำเอราวัณ”ของจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับ นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายธนายุทธ ใยแก้ว นายอำเภอนาวัง หัวหน้าส่วนราชการ

นายทองคำ ประพฤติธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ส.อบจ.หนองบัวลำภู เขต อ.วัง รวมถึงนักท่องเทียวและชาวอำเภอนาวัง เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยขบวนแห่ผ้าอังสะความยาว 70 เมตรขึ้นเขาไหว้พระพระพุทธชัยศรีมหามุนีตรีโลกนาถ บริเวณปากถ้ำเอราวัณที่มีบันไดเดินขึ้น 611 ขั้น พิธีบวงสรวง สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร คล้องมาลัยช้างเอราวัณ สักการะนางผมหอม และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเยาวชนในเขตอำเภอนาวัง

นายธนายุทธฯนายอำเภอนาวัง กล่าวว่าถ้ำเอราวัณ หรือชาวบ้านเรียก เขาถ้ำช้าง ตามวรรณคดี ถ้ำเอราวัณเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่อยู่บนภูเขาสูงมีบันไดทางขึ้น621 ขั้น ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามวิจิตรพิสดาร ถ้ำนี้ถ้ามองภายในถ้ำขึ้นข้างบนจะทะลุฟ้าคล้ายหอดูดาว และสามารถมองดูทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ ถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่เกิดตำนานนิทานพื้นบ้าน เรื่อง “นางผมหอม” ที่มีการเล่าสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ตามประวัติตำนานความเป็นมายาวนานหลายพันปี


นิทานพื้นบ้านเรื่องนี้มีการเล่าสืบต่อกันมา แต่โบราณเล่าแบบมุขปาฐะ หรือปากต่อปาก ต่อมาบันทึกได้กลายเป็นวรรณกรรมหนังสือผูกใบลาน เขียนเป็นตัวหนังสือไทน้อย ใช้อ่านในงันเฮือนดีที่นำมาบันทึกได้จากนาย จารุบุตร เรืองสุวรรณ ปัจจุบันมีการนำมาเรียบเรียงขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรตีพิมพ์เป็นเอกสาร เป็นหนังสือตำนานนิทานพื้นบ้านนับเป็นวรรณกรรม ที่มีสถานที่เกิดอยู่ที่ถ้ำเอราวัณ อำเภอนาวัง ที่ มีหินงอกหินย้อยสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู ในทุกเทศกาลจวบจนถึงทุกวันนี้

ด้านนางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวอีกว่าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ วิธี วิถีหนองบัวลำภู เป็นการยกระดับประเพณีวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีลุ่มภู เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวทางประเพณีวัฒนธรรมให้กับประชาชนในจังหวัด สร้างอัตลักษณ์และความโดดเด่นให้เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภู รวม 6 ครั้ง เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว”
การจัดประเพณีขึ้นเขาไหว้พระวัดถ้ำเอราวัณ อำเภอนาวัง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมสำคัญของอำเภอนาวัง รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ ของจังหวัดหนองบัวลำภู
ขอบคุณข้อมูลนิทานพื้นบ้าน จาก ดร.รัช เบ้าสวัสติไชย ชมรมลูกหลานเจ้าปางคำ หนองบัวลำภู ประเทศไทย

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู