อุดรธานี – ร.13 พัน.2 แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน ชุมชนรอบค่าย

 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้กำลังพลจิตอาสาของหน่วย ออกปฏิบัติภารกิจบริการแจกจ่ายน้ำจำนวน 6,000 ลิตร สำหรับใช้เพื่อการอุปโภค ให้กับประชาชนชุมชนรอบค่าย ที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคในพื้นที่บ้านสูงแคน หมู่ที่ 1 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จากการดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนชุมชนรอบค่ายในครั้งนี้ ทำให้ ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ ที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้ให้ความช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13