กาฬสินธุ์ – มอบรางวัลผู้โชคดีจากสลากกาชาดการกุศล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมเหล่ากาชาด มอบรางวัลใหญ่ให้ผู้โชคดีได้รับรถยนต์ TOYOTA CROSS รุ่น 1.8 HEV SMART ส่วนรางวัลที่ 2 รถยนต์ Toyota Hilux Revo Smartcab รุ่น 2.4 ที่ถูกสลากรางวัลในงาน มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่  4 เมษายน 2565 ที่บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายธวัชชัย  รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์  นายปราชญา  อุ่นเพชรวรากร  รองผวจ.กาฬสินธุ์  นางพรรณวดี  รอดงาม  รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายดาระใน ยี่ภู่ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2565

โดยรางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA CROSS รุ่น 1.8 HEV SMART  ผู้โชคดีได้แก่ พ.ต.ท.คณิศร  อัคราช บ้านเลขที่ 3 ม. 2 ต.วังชัย อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ณ สภ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์,  รางวัลที่ 2 รถยนต์  รถยนต์ Toyota Hilux Revo Smartcab รุ่น 2.4 ได้แก่นางพรรณี  แสนสีหา บ้านเลขที่ 56 ม.1 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์,  รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ จำนวน 3 รางวัล  มีผู้มาแสดงตนรับรางวัลคือ นางประภาพรรณ  สุขโพธิ์  อยู่บ้านเลขที่ 160 ม. 3 ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์  ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกคน นอกจากจะได้ร่วมทำบุญซื้อสลากกาชาดแล้ว ก็เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลในครั้งนี้  ในโอกาสนี้ นายสิทธิศักดิ์   ยนต์ตระกูล  บริษัท โตโยต้ากาฬสินธุ์ จำกัด ได้มอบเงิน จำนวน 90,000 บาท ให้กับเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามภารกิจของสำนักงานเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ต่อไป

สำหรับการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2565   มีรางวัลรวมทั้งสิ้น  366 รางวัล เหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ จึงขอให้ผู้โชคดีมาแสดงตนขอรับรางวัลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ติดต่อได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาด ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 043-010245