แม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยมอบสิ่งของช่วยเหลือเด็กนักเรียนห่างไกลถิ่นทุรกันดาร

อุบลราชธานี – นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มีความห่วงใย เด็กนักเรียน พื้นที่ห่างไกล ในถิ่นทุรกันดาร ในสถานการณ์ที่มีการระบาดโรคโควิด-19 มอบสิ่งของช่วยเหลือเด็กนักเรียน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นางบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางมามอบสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษา ให้กับคณะครูและเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านกลาง ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ในการศึกษา เช่น กระเป๋านักเรียน รองเท้า ถุงเท้า และเครื่องกันหนาว ผ้าห่ม และเครื่องกันหนาว ประกอบด้วย ข้าวสาร เครื่องปรุง ทีวีจอแบน ขนาด 65 นิ้ว คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์สื่อการเรียน การสอน พร้อมมอบทุกการศึกษา และทุนค่าอาหารมือกลางวัน ให้โรงเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนงานของกองบัญชาการกองทัพไทย ในการดูแล ช่วยเหลือประชาชน เด็กนักเรียน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ที่ต้องเผชิญกับปัญหาการระบาดของโควิด-19 ซึ่งสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากภาคเอกชน มามอบให้นางบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่าเพื่อให้ นักเรียน ครูและ ผู้ปกครอง ในพื้นที่ห่างไกล ได้รับทราบถึงความห่วงใย ของกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าเราไม่ได้ทอดทิ้ง และยังนึกถึงเด็กๆ ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ โดยสิ่งของที่จะนำไปช่วยเหลือ ก็ตรงกับความต้องการ ของโรงเรียน โดยมีเป้าหมาย ที่จะกระจายความช่วยเหลือไปยังโรงเรียน ทั่วทุกภาคของประเทศ ต่อไป สำหรับโรงเรียนบ้านกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 402 บ้านกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี เด็กนักเรียนมีฐานะยากจน มาจากหลายหมู่บ้าน ตำบลกลาง ตำบลตบหู ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด ประมาณ 60 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 11 ไร่ เป็นโรงเรียนธุรกันดาน ที่ห่างไกล โดยชุมชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่และรับจ้าง มีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างยากลำบากและมีฐานะที่ยากจน โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันมี นักเรียน รวม 461 คน มีข้าราชการครูและบุคลกรจำนวน 29 คน ซึ่งการมอบสิ่งของในครั้งนี้ ได้สร้างความดีใจให้กับคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก