จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 128ราย พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ 6ราย กระจายทุกพื้นที่ สธ.แนะงดกิจกรรมรวมกลุ่มในงานพิธีต่างๆ


วันที่ 8 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 8 มี.ค. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 128 ราย เสียชีวิตสะสม 13 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,775 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 926 ราย หายป่วยแล้ว 3,836 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 935 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 54 ราย มี อำเภอผาขาว 14 ราย อำเภอวังสะพุง 36 ราย อำเภอภูกระดึง 2 ราย และอำเภอเอราวัณ 2 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 128 ราย ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 6 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 122 ราย
Cluster ตำบลกุดป้อง อำเภอเมืองเลย จำนวน 2 ราย Cluster ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จำนวน 4ราย Cluster โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอวังสะพุง จำนวน 11 ราย Cluster บ้านบึงสวรรค์ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จำนวน 9 ราย Cluster งนบุญร้อยวัน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จำนวน 2 ราย Cluster งานศพบ้านภูทอง ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จำนวน 3 ราย Cluster ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จำนวน 4 ราย Cluster ตำบลฎหอ อำภอฎหลวง จำนวน 20 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 67 ราย ดังนี้ อำเภอเมืองเลย จำนวน 10 ราย อำเภอวังสะพุง จำนวน 16 ราย อำเภอนาด้วง จำนวน 6 ราย อำเภอภูกระดึง จำนวน 4 ราย อำเภอเชียงคาน จำนวน 1 ราย อำเภอภูหลวง จำนวน 1 ราย อำเภอด่านซ้าย จำนวน 3 ราย อำเภอเอราวัณ จำนวน 5 ราย
อำเภอภูเรือ จำนวน 1 ราย อำเภอหนองหิน จำนวน 11 ราย อำเภอท่าลี่ จำนวน 9 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 908 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 18 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 423,637 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 393,410 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย