จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 99 ราย พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ 95 ราย กระจายทุกพื้นที่


วันที่ 27 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 27 ก.พ. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 94 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต เพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 9 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3,881 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 903 ราย หายป่วยแล้ว 2,967 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 1,706 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 31 ราย มีอำเภอเมือง 1 ราย อำเภอปากชม 9 ราย อำเภอนาด้วง 2 ราย อำเภอวังสะพุง 16 ราย และอำเภอเอราวัณ 3 ราย
ติดเชื้อรายใหม่ 99 ราย ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 5 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 94 ราย Cluster ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
Cluster งานศพในตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จำนวน 2 ราย Cluster งานอุทิศส่วนกุศล ในตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จำนวน 8 ราย Cluster ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จำนวน 9 ราย Cluster ตำบลเลยน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จำนวน 5 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 65 ราย ดังนี้ Cluster อื่นๆ จำนวน 65 ราย อำเภอเมืองเลย จำนวน 22 ราย อำเภอภูกระดึง จำนวน 2 ราย อำเภอนาด้วง จำนวน 3 ราย อำเภอภูหลวง จำนวน 1 ราย
อำเภอเชียงคาน จำนวน 1 ราย อำเภอผาขาว จำนวน 2 ราย อำเภอด่านซ้าย จำนวน 1 ราย อำเภอเอราวัณ จำนวน 5 ราย อำเภอท่าลี่ จำนวน 3 ราย อำเภอหนองหิน จำนวน 2 ราย
อำเภอวังสะพุง จำนวน 23 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 874 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 29 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 418,231 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 391,544 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย