ศรีสะเกษ – องค์กรงดเหล้า 9 ภาค เดินหน้าขับเคลื่อนแก้ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมศรีพันทาโรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมี นายธีระ วัชระปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และนายศรีสุวรรณ ควรขจร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สสส. นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ หัวหน้าหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ นำองค์กรงดเหล้า 9 ภาค ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้า 9 จังหวัดโซนภาคอีสานตอนล่าง หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นายนพ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ ได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยผ่านงานบุญประเพณีปลอดเหล้าและกระบวนผู้ติดสุราโดยพลังชุมชน ของ สสส. และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ซึ่งเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สสส. ได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาสุขภาวะทั้งประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้หนุนเสริมจนเป็นจังหวัดต้นแบบสามารถแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ สสส. ยังได้จัดระบบสนับสนุนทางวิชาการ กระบวนการหนุนเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถรณรงค์ป้องกันแก้ไขและร่วมควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนเกิดผลลัพธ์บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา   ศรีสะเกษ // รายงาน