ศรีสะเกษ- ‘คุณพระช่วย’ พระอาจารย์โชติ เมตตา นำชาวบ้านทอดผ้าป่าทาสี-ถมดิน-ปรับภูมิทัศน์ สภ.จะกง โรงพักชนบทถูกลืมทรุดโทรมไร้งบพัฒนา


เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ สภ.จะกง ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ประธานสวนพุทธธรรมนำไทยพาใจเป็นสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ์ บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นำศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ผู้ใจบุญ นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา และประชาชน ในพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จะกง นำโดย พ.ต.ท.พิเนตร ดาวเรือง สวญ.สภ.จะกง จัดกิจกรรมรวมใจสามัคคีทำบุญทอดผ้าป่าดิน ทาสีโรงพัก ซ่อมแซมห้องน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานีตำรวจ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความสะอาดสวยงาม พร้อมให้บริการประชาชน และเตรียมพร้อมรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”
พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา ชาวบ้าน ศิษยานุศิษย์และนักศึกษาจาก มรภ.ศรีสะเกษ ร่วมกันทีสีอาคารที่มีสภาพชำรุดทุดโทรมมัวหมองไม่เด่นสง่า รวมทั้งห้องน้ำบริการประชาชนมีสภาพชำรุดใช้การไม่ได้ นอกจากนี้พื้นที่บริเวณด้านข้างสถานีตำรวจ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ในช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง จึงได้ร่วมกับผู้ประกอบการรถดิน ประกอบด้วย นายดิษฐ์ สุภาวหา เจ้าของรถดั้มบัวเขียว นายมงคล ศรีกะชา เจ้าของรถดั้มสกุลศรี นายพัชระ ศรีบุญเรือง เจ้าของรถดั้มเบนซ์แอนด์บาส และนายสังเวียน ดวงศรี เจ้าของรถดั้มสังเวียน ร่วมกันบริจาคดินถมที่ จำนวน 100 คันรถ มูลค่ากว่า 300,000 บาท และศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าสามัคคี “ร่วมใจชาวจะกง สมทบทุนทรัพย์ พัฒนาปรับปรุง สภ.จะกง” ได้ยอดเงินจำนวน 65,315 บาท
ทั้งนี้เป็นการทำเพื่อช่วยเหลือพัฒนาสังคม เนื่องจากไม่มีงบประมาณจากทางราชการในการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่แต่อย่างใด จึงเกิดการชำรุดทรุดโทรม ไม่ได้รับการแก้ไข ประชาชนที่มารับบริการจึงอาจไม่ได้รับความสะดวก ซึ่งสถานีตำรวจภูธรจะกง เป็นโรงพักอยู่ในพื้นที่ชนบท และเป็นโรงพักของประชาชน ไม่ใช่โรงพักของตำรวจ หรือของผู้ใดผู้หนึ่ง เราจึงร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา และตำรวจที่ประจำการอยู่ตรงนี้ ก็มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ถือเป็นการเสริมกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อีกด้วย
ด้าน พ.ต.ท.พิเนตร ดาวเรือง สวญ.สภ.จะกง กล่าวว่า สภ.จะกง เป็นโรงพักที่อยู่ในพื้นที่ชนบท รับผิดชอบพื้นที่ 4 ตำบล ซึ่งสถานีตำรวจแห่งนี้ได้ตั้งมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร จึงเกิดการชำรุทรุดโทรม เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา ส่งผลทำให้การบริการประชาชนเกิดความไม่สะดวก ซึ่งตนเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งใหม่ เห็นสภาพแล้วอยากพัฒนา แต่ด้วยงบประมาณของทางราชการมีจำกัด จึงได้ร่วมกับชุมชนชาวบ้านและหน่วยงานราชการในพื้นที่ จัดทำผ้าป่าสามัคคีดังกล่าวขึ้น โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร เป็นประธานอุปถัมภ์ และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา มรภ.ศรีสะเกษ และชุมชนในการช่วยกันทาสีอาคาร เพื่อให้สถานที่มีความพร้อมสวยงาม ได้รับความสะดวก สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่จะมาใช้บริการที่โรงพักเพื่อชุมชนแห่งนี้ และจะได้นำเงินผ้าป่าที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ ไปปรับปรุงอาคารสถานที่และห้องน้ำให้เกิดความสะอาดสวยงาม ให้เกิดความพร้อมในการให้บริการประชาชน และขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและขอบคุณผู้ประกอบการรถดินที่ได้ร่วมกันทำบุญพัฒนาพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน