หนองบัวลำภู – “แม่เมืองลุ่มภู” Kick off “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” สร้างจิตสำนึก ปชช.-ผู้ขับขี่ ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามภายในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณตลาดธนารักษ์(ตลาดแม่สำเนียง)ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู นายอธิวัฒน์ นาวิศิษฏ์กร นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกันเปิดกิจกรรม Kick off “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไขเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟและป้ายเตือนให้มีความชัดเจนบริเวณทางข้าม ทางร่วม ทางแยก และจุดคับขันต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย ใช้ความระมัดระวัง และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางศิวพรฯ ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ที่ผ่านมา จนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตนั้น วันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม ภายใต้มาตรการด้านกฎหมาย มาตรการด้านถนน และมาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนน โดยให้เร่งดำเนินการสร้างการรับรู้และความตระหนัก ด้านความปลอดภัยทางถนน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองบัวลำภู ตระหนักถึงผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด และมอบแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดำเนินการปรับปรุง แก้ไขด้านกายภาพของถนนในความรับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย ใช้ความระมัดระวัง และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู