ศรีสะเกษ – “พระอาจารย์โชติ” ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเจดีย์มหานาคแก้วจุฬามณี วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม


เมื่อวันที่ 21 ก.พ. พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม เตรียมจัดสร้างเจดีย์มหานาคแก้วจุฬามณี ขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็นเจดีย์สีทอง ยอดบนสุดจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐ์ฐาน มีพญานาคสองตนโอบล้อมเจดีย์คดเคี้ยวเป็นบันไดทางขึ้น 108 ขั้น และทางลงอีก 108 ขั้น ส่วนภายในเจดีย์ จะเป็นเรื่องเล่าพุทธประวัติ ตั้งใจใส่พระคาถานพเคราะห์ ผู้ใดได้เดินขึ้นไปแล้วผ่านลงมา ถือว่าผู้นั้นได้ล้างเคราะห์ เปิดดวง และเป็นสิริมงคลต่อชีวิต ตามความเชื่อส่วนบุคคล
เราสร้างเพราะเล็งเห็นคุณค่า ใช่ว่าสร้างให้รกพระศาสนา โดยส่วนใหญ่จะเห็นแต่เจดีย์ที่บรรพบุรุษสร้างไว้ ในครั้งนี้อาตมาจึงขออาสาเป็นสะพานบุญสร้างเจดีย์ใหม่ขึ้นในยุคของพวกเราทุกคน เป็นการสร้างบุญใหญ่แก้ไขชีวิต ทำไมถึงมีพญานาค นาคคืออสูรผู้มีฤทธิ์แต่เลื่อมใสพระธรรมของพระพุทธเจ้า จึงสรรเสริญคุณความดี เสมือนว่าพญานาคได้มีส่วนในการรักษาพระพุทธศาสนาด้วย
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และผู้ใจบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพบุญใหญ่ในการจัดสร้างเจดีย์มหานาคแก้วจุฬามณี วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ในระหว่างวันที่ 12-13 มี.ค. นี้ โดยจะมีกิจกรรมพิธีประกอบด้วย ในวันที่ 12 มี.ค. เวลา 16.00 น. ประกอบพิธีบวชชีพราหมณ์ เวลา 19.00 น. ประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์ สืบชะตาหลวง แก้ปีชงปีมะ และวันที่ 13 มี.ค. เวลา 09.11 น. ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์มหานาคแก้วจุฬามณี เวลา 10.09 น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เป็นอันเสร็จพิธี จึงขอเชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ และผู้ใจบุญร่วมบุญได้ในวันและเวลาดังกล่าว หรือโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม เลขที่บัญชี 3320550411 หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 06-2693-6354.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน