จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 76 ราย พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ 67 ราย กระจายทุกพื้นที่


วันที่ 21 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 21 ก.พ. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 67 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3,343 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 798 ราย หายป่วยแล้ว 2,537 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 1,023 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 85 ราย มีอำเภอเมือง 10 ราย อำเภอภูหลวง 4 ราย อำเภอปากชม 49 ราย อำเภอวังสะพุง 20 ราย อำเภอกระดึง 2 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลยติดเชื้อรายใหม่ 76 รายข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 9 รายติดเชื้อในจังหวัด 67 ราย
Cluster บ้านแสงอรุณ ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จำนวน 10 ราย Cluster โรงเรียนเทศบาลในตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จำนวน 1 ราย Cluster งานอุทิศส่วนกุศล ในตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จำนวน 2 ราย Cluster ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จำนวน 2 ราย
Cluster งานศพในตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน Cluster ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จำนวน 3 ราย Cluster ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ในอำเภอเอราวัณ จำนวน 3 ราย Cluster บ้านนาทุ่ม ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จำนวน 3 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 41 ราย ดังนี้ อำเภอเมืองเลย จำนวน 2 ราย อำเภอวังสะพุง จำนวน 13 ราย อำเภอนาด้วง จำนวน 5 ราย อำเภอภูกระดึง จำนวน 4 ราย อำเภอเชียงคาน จำนวน 1 ราย อำเภอภูหลวง จำนวน 9 ราย อำเภอนาแห้ว จำนวน 1 ราย อำเภอผาขาว จำนวน 5 ราย
อำเภอท่าลี่ จำนวน 1 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 773 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 24 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 1 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กั00บ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 414,405 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 388,283 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /