ศรีสะเกษ- กรมการขนส่งทางราง เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก เชิญชวนสถานีรถไฟทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวด “สถานีดีพร้อม”


เมื่อเร็วๆนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กรมการขนส่งทางราง ได้มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เชิญชวนสถานีรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมืองเข้าร่วมกิจกรรมสถานีดีพร้อม ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 65 เป็นต้นมา โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากสถานีต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปแล้ว ทั้งนี้เมื่อช่วงวันที่ 18-20 ก.พ. 65 ซึ่งกรมการขนส่งทางราง ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เชิญชวนกลุ่มสถานีรถไฟทั่วประเทศ โดยได้เริ่มต้นนัดหมายกันที่สถานีชุมทางบางซื่อ ก่อนที่จะเดินทางด้วยรถไฟไปตามแนวเส้นทางสายต่างๆ ของประเทศ และได้เข้าพบนายสถานี รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำสถานี เพื่ออธิบายขั้นตอนการสมัคร ตลอดจนเชิญชวนแต่ละสถานีให้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดของกรมการขนส่งทางราง เพื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้น 38 สถานี
ประกอบด้วย เส้นทางสายเหนือ ได้แก่ สถานีอยุธยา สถานีลพบุรี สถานีบ้านตาคลี สถานีนครสวรรค์ สถานีพิษณุโลก สถานีขุนตาน สถานีนครลำปาง สถานีบ้านปิน สถานีเด่นชัย สถานีอุตรดิตถ์ และสถานีพิจิตร เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สถานีสระบุรี สถานีปากช่อง สถานีนครราชสีมา สถานีชุมทางถนนจิระ สถานีจักราช สถานีบ้านหินโคน สถานีหินดาษ สถานีบุรีรัมย์ สถานีห้วยราช สถานีสุรินทร์ สถานีศรีสะเกษ สถานีอุบลราชธานี สถานีบ้านเนียม สถานีอุทุมพรพิสัย และสถานีกันทรารมย์
เส้นทางสายใต้ ได้แก่ สถานีนครปฐม สถานีราชบุรี สถานีเพชรบุรี สถานีหัวหิน สถานีประจวบคีรีขันธ์ สถานีกันตัง สถานีตรัง สถานีชุมพร สถานีสุราษฎร์ธานี สถานีมะลวน สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ และสถานีเขาหัวควาย ดังนั้นกรมการขนส่งทางราง จึงขอเชิญชวนสถานีรถไฟทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด รวมมูลค่ารางวัลกว่า 130,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โดยแบ่งการประกวดนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.สถานีรถไฟทั่วประเทศ 2.สถานีรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง ภายในวันที่ 31 มี.ค. นี้ .

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ รายงาน